Konflikthåndtering

I alle menneskelige relasjoner kan det oppstå uenighet og konflikter. Slik er det også i arbeidsforhold. Å finne løsninger på slike situasjoner, er et ansvar som særlig påhviler arbeidsgiver/leder. Også den enkelte tilsatte, lokale tillitsvalgte og sentrale parter i arbeidslivet innehar viktige roller avhengig av den konkrete situasjon.

Dersom du som arbeidsgiver trenger bistand, kan du kontakte KA for nærmere informasjon. KA kan også ved sine advokater bistå som partshjelper dersom en arbeidskonflikt stevnes for rettsapparatet.

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. KA har utviklet dette heftet på bakgrunn av de problemstillingene som er kommet fram i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagforeningene og KA. Kjøp heftet i KAs nettbutikk.

Powered by Cornerstone