Konflikthåndtering

Konflikt og uenighet kan oppstå også på jobben. Det er særlig arbeidsgivers ansvar å finne løsninger når dette skjer.

I alle menneskelige relasjoner kan det oppstå uenighet og konflikter. Slik er det også i arbeidsforhold. Å finne løsninger på slike situasjoner, er et ansvar som særlig ligger hos arbeidsgiver/leder. Også den enkelte tilsatte, lokale tillitsvalgte og sentrale parter i arbeidslivet innehar viktige roller avhengig av den konkrete situasjon.

Dersom du som arbeidsgiver trenger bistand, kan du kontakte seniorrådgiver Linn Maria Kierulf for nærmere informasjon. KA kan også ved sine advokater bistå som partshjelper dersom en arbeidskonflikt stevnes for rettsapparatet.

Det partssammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering. KA har utviklet heftet «Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke» på bakgrunn av de problemstillingene som er kommet fram i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagforeningene og KA. Du kan laste ned heftet som pdf her.

Powered by Cornerstone