Arbeidsveiledning (ABV)

Arbeidsveiledning (ABV) er et personaltiltak i Den norske kirke. 

Arbeidsveiledningsordningen er åpen og anbefales for alle kirkelig tilsatte som møter mennesker i ulike livssituasjoner. Erfaringene gjøres til gjenstand for refleksjon og bearbeidelse individuelt eller i gruppe.

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning er opprettet av Bispemøtet og KA for å bistå i arbeidet med å videreføre og utvikle tilbudet om arbeidsveiledning i Den norske kirke. Fagrådet består av følgende:

  • Biskop Olav Øygard (leder)
  • Linn Maria Kierulf, KA (nestleder)
  • Ingeborg Nordlund og Monika Halsør (oppnevnt av KA).
  • Lars Peder Holm, Jon Marius Kobro Hammer og Anne Beate Tjentland (oppnevnt av Bispemøtet)
  • Sekretær og kontaktperson ved Bispemøtets sekretariat er Thomas Berbom.

For mer informasjon om ABV se Bispemøtets nettside.

For å kunne veilede ABV-grupper må man ha gjennomført Arbeidsveilederutdanning. For ansatte i OU1-ordningen er det etablert stipendordning. For mer informasjon se www.ouinfo.no eller kontakt Linn Maria Kierulf.

Powered by Cornerstone