Barnehage i KA

Barnehager i KA består av enten selvstendige barnehager som er direkte innmeldt i KA, eller barnehager der eieren, ofte et kirkelig fellesråd eller menighetsråd, er medlem hos oss.

KAs barnehager er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten i KA og er omfattet av gjeldende tariffavtaler og andre forpliktelser som følger av dette. Barnehagene får rådgivning og bistand fra KA i alle saker knyttet til arbeidsgiverrollen. 
 
For forespørsler fra ledelsen eller styret i barnehager, ta kontakt med KAs arbeidsgiveravdeling (arbeidsgiverspørsmål) eller KAs avdeling for politikk, ledelse og innovasjon (politiske spørsmål).

Meld deg på KAs nyhetsbrev for barnehagestyrere/-eiere

Powered by Cornerstone