– Uklokt og lite strategisk signal om kutt til kirken

– Som grunnlovsforankret folkekirke er Den norske kirke en viktig del av grunnberedskapen i samfunnet, sier viseadministrerende direktør i KA, Marit Brandt Lågøyr. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Publisert: 29/02/2024
Høyre mener dagens trosstøtte ikke er bærekraftig. Marit Brandt Lågøyr i KA advarer mot kutt.

– Vi har full forståelse for at Høyre setter fokus på bærekraftig pengebruk når nytt partiprogram skal lages. Vi er alle tjent med at offentlige midler brukes på en måte som både er bærekraftig over tid og løser de utfordringene vi står i som samfunn, sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr.

Vil ramme folkekirken

«Høyre-talsmann Tage Pettersen vil stoppe videre økning av statsstøtten til trossamfunn og bygge nytt regelverk om partiet tar regjeringsmakten», skriver Vårt Land torsdag.

– Gitt behovet for blant annet å styrke totalberedskapen i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, mener vi imidlertid at Høyres signal om å kutte i støtten til Den norske kirke er både uklokt og lite strategisk. Det vil ramme den landsdekkende folkekirken med aktivitet i alle landets kommuner, sier Lågøyr.

– Viktig å se helheten

Hun uttrykker forståelse for at finansieringsordningen for tros- og livssynssamfunn må debatteres.

– Vi jobber sammen med andre aktører som Kirkerådet og Norges Kristne Råd om dette, men samtidig er det viktig å se helheten: Den norske kirke er et levende trossamfunn, men også mye mer. Som grunnlovsforankret folkekirke er Den norske kirke en viktig del av grunnberedskapen i samfunnet. Med lokal tilstedeværelse i alle landets kommuner, samarbeid med kommuner, organisasjoner og andre trossamfunn er Den norske kirke et viktig nav for lavterskel psykososial beredskap, sier Lågøyr.

Lavterskelfellesskap og rom for tro

Hun peker på at lavterskelfellesskap og rom for tro er etterspurt og viktig, både i medgangs- og motgangstider.

– Med høyt utdannede medarbeidere som tilbyr gratis og uforpliktende sjelesorgsamtaler, møteplasser og fellesskap, er kirken svært viktig i en tid med voksende psykiske helseplager og utenforskap i befolkningen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone