Lønn, personal og regnskap

Rettssubjektet Den norske kirke har gjennomført en anskaffelse av fagsystem for lønn, personal og regnskap (LPR). Dette er en avtale med Aider, som tilbyr både regnskapstjenester og fagsystemer. Regnskaps- og økonomisystemet er Xledger, som har integrasjoner mot timeregistreringssystemet TID og HR- og lønnssystemet SD Worx.

Dette er fellesløsninger som alle fellesråd kan gjøre avrop på. Man kan velge mellom fullservice eller system, hvorav førstnevnte også innebærer tjenester i samband med fagsystemene. Det er to produkteiere for disse fellesløsningene. Lis-Ann Ødelien er produkteier for rettssubjektet og Mona Lofsberg Roso er produkteier for fellesrådene. Systemeierskapet til løsningene er lagt til Kirkerådet.

Det er laget en forvaltningsorganisasjon som skal ivareta videreutvikling av løsningen i samarbeid med brukerforum og brukergrupper som er satt sammen av kunder på avtalen, slik at man på denne måten kan stå mer samlet i møte med leverandør.

Powered by Cornerstone