Offentlige anskaffelser

Kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Reglene om offentlige anskaffelser trer inn ved alle innkjøp med en verdi på over 100.000,- eks.mva.

Reglene er med på å sikre konkurransen i samfunnet, og gi oppdragsgiver en best mulig vare til best mulig pris. Reglene gir også en samfunnsøkonomisk god ringvirkning ved at alle aktører sikres mulighet til å delta i konkurranser.

I tillegg bidrar reglene om gjennomsiktige prosesser og ikke-diskriminerende anskaffelser til et godt omdømme for kirken, ved at man slipper eventuelle mistanker om korrupsjon eller annen uryddighet i forbindelse med innkjøp. Ved å forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser, så vil også oppdragsgiver i mye større grad gå fri fra klager og rettssaker i forbindelse med innkjøp.

KA har utarbeidet en veileder i regelverket om offentlige anskaffelser (ikke oppdatert med endringer som trådte i kraft 1.1.2024) til bruk for fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke som man kan benytte seg av i anskaffelsesprosessen. Det er også utarbeidet en enkel oversikt over de viktigste trinnene i en anskaffelse, samt oversikt over terskelverdier.

 

Powered by Cornerstone