Reglementer

På en del områder av personalforvaltningen er det ikke gitt sentrale regler, slik at det er opp til arbeidsgiver å bestemme etter drøfting/uttale fra ansatte/tillitsvalgte.

Arbeidsgiver utøver sin myndighet innenfor rammen av ulike lover/regler/tariffavtaler som begrenser styringsretten. På en del områder av personalforvaltningen er det ikke gitt sentrale regler, slik at det er opp til arbeidsgiver å bestemme. Unntaket er arbeidsreglement, som er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-17.

Det er av stor verdi at arbeidsgiver utøver en konsistent og forutsigbar politikk som behandler ansatte likt. I slike tilfeller er det tilrådelig at arbeidsgiver utarbeider reglementer for å synliggjøre arbeidsgivers praksis.

Vedlagt finnes forslag til reglementer i samsvar med gjeldende arbeidsmiljølov. Reglementene er forutsatt bearbeidet og tilpasset lokale forhold. De er derfor publisert på i Word-format til fri bruk lokalt.

Forslag/ framlegg til reglement:

Powered by Cornerstone