Kataloghaier og fakturasvindel

Vær på vakt overfor telefonselgere som tilbyr oppføringer i ulike nettkataloger. Sjekk alle fakturaer før de betales.

KA har i alle år fått henvendelser fra medlemmer som har vært ute for såkalte kataloghaier og/eller fakturasvindel. Felles for disse fremstøtene er at de henvender seg på en manipulerende måte for å få til et «salg».

Kataloghaiene ber gjerne om «bekreftelse» på en oppføring i en nettkatalog, en oppføring som «kunden» får beskjed om at allerede eksisterer, mens det i realiteten dreier seg om et nysalg. Ettersom virksomheter ikke er omfattet av forbrukerkjøpsloven, er det ingen angrefrist på inngåtte avtaler.

Henvendelsene kan ofte være preget av hastverk og formuleringer som gir inntrykk av at det bare dreier seg om en ekstra kontroll av en inngått avtale.

Fakturasvindel følger samme prinsipp som kataloghaiene, og «bransjene» er delvis overlappende: Det sendes ut en faktura på et produkt eller en tjeneste som ikke er bestilt. Fakturaen er teknisk sett er tilbud, men er utformet på en måte som gir inntrykk av at kjøpsavtalen allerede er inngått og at det er faktura for et bestilt produkt. Den som sender ut fakturaen spekulerer i at mottakeren ikke sjekker fakturaen godt nok før betaling.

Typiske ferieperioder, særlig sommeren, er kjent for å være høysesong for kataloghaier og fakturasvindel, ettersom kontrollrutinene gjerne er dårligere da.

Kataloghaier og fakturasvindlere opererer gjerne med navn som er til forveksling like kjente merkenavn. KAs holdning er for øvrig at ingen av medlemmene har behov for den type nettoppføringer som gjerne tilbys av kataloghaier.

Gode råd for å unngå å bli lurt:

 • Vær på vakt overfor telefonselgere – særlig dersom vedkommende bare trenger «en rask bekreftelse» på noe
 • Be om skriftlig tilbud på e-post før du sier ja. Bekreft ALDRI noe over telefon
 • Ikke svar på e-poster eller tekstmeldinger uten å ha lest alt med liten skrift nøye. Svaret kan anses som en bekreftelse eller bestilling. Dersom du vurderer et tilbud, vær særlig oppmerksom på bindingstid og oppsigelsesfrister
 • Sørg for at alle i virksomheten henviser slike henvendelser til daglig leder eller annen dedikert ansvarlig. Minn alle i virksomheten på dette før sommerferieperioden begynner.
 • Bidra til at alle underenheter, avdelinger og lignende gjøres kjent med risikoen for å bli lurt (for eksempel barnehager, menighetskontorer, regionkontorer osv.)
 • Sjekk at virksomheten faktisk har en avtale med leverandører som påstår dette, og dessuten at/om det er ønskelig å fortsette avtalen.
 • Ha solide attesteringsrutiner i fakturasystemet.

Hvis du er blitt lurt:

 • Ikke forsøk å forhandle deg til lavere pris.
 • Ikke betal, men avvis kravet skriftlig.
 • Et krav som er bestridt kan ikke sendes til inkasso.
 • Kontakt KA.
 • Meld saken til politiet hvis du mener at dere er blitt lurt.
Powered by Cornerstone