– Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten

Loven må ikke medføre «vesentlige begrensninger i trossamfunnenes mulighet til å bruke byggene i tråd med byggets formål og identitet,» skriver KA i et innspill til kulturmiljølovutvalget.
Les mer

Advarer mot dårlig nedbryting på gravplassene

Mer eller mindre godt bevarte levninger dukker ofte opp når graver skal gjenbrukes. – Sjekk jorda godt før nye gravplasser anlegges, oppfordrer aktørene bak ny rapport.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet

KA løfter fram finansiering av Den norske kirke, bevaringsprogram for middelalderkirker, oppgradering av kirkebyggdatabasen, menighetsbarnehagenes pensjonsforpliktelser og skattefrie gaver til frivillige organisasjoner.
Les mer

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.
Les mer

Nå blir dette lov i Norge

Regjeringen har sendt ut forslag om å tillate gravlegging i urnevegg (kolumbarium). – Dette gir større fleksibilitet for de etterlatte, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

Debatt: «Livssynsåpne gravplasser i kirkelig regi»

– Gravplassforvaltningen er et godt eksempel på at det viktige er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som tilbyr den, skriver Øystein Dahle.
Les mer

Slik leverer kirken gravplasstjenester til hele befolkningen

Ny rapport dokumenterer hvordan Den norske kirke utfører oppgaven som gravplassforvalter for alle nordmenn, uavhengig av religion.
Les mer

Slik unngår dere å miste tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret

Dagens tilgangsordning opphører 1. oktober. Spesialrådgiver Carsten Furuseth forklarer veien videre.
Les mer

Snart kan den første urnen settes inn

Regelverket som gjør det mulig å etablere urnevegger i Norge er nå på plass. På Notodden står fire urner på vent, og flere familier har meldt interesse.
Les mer

Opptatt av klima-omstilling i kirken? Vi ses 22. mars!

På KAs klimakonferanse møter du blant andre klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, Zero-leder Sigrun Aasland og riksantikvar Hanna Geiran.
Les mer

Her er KAs veiledning til gravplasshøringen

Oppfordrer kirkelige fellesråd til å svare. Fristen er 1. oktober.
Les mer

Begravelsesregler gjelder også for urnenedsettelser

Også i kommuner med forbud mot arrangementer er det nå tillatt å samles til urnenedsettelser og andre seremonier ved grav.
Les mer

«Vi ber komiteen gi tydelig uttrykk for at påbegynte satsninger skal videreføres og trappes opp»

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs deltok onsdag i høring om nye mål i kulturmiljøpolitikken.
Les mer

HMS-råd for å hindre koronasmitte ved gravferd og på gravplassen/krematoriet

Ny veileder for gravplasstilsatte, kirketjenere og tilsatte ved krematorier er nå publisert.
Les mer

Disse yrkesgruppene kan få tilbud om barnehage-/skoleplass for å få gjort jobben

Regjeringen definerer avvikling av gravferd og gravplassforvaltning som en samfunnsviktig funksjon. Slik tolker KA dette for ansatte i kirken og på gravplassen.
Les mer

Nye råd om gjennomføring av begravelser

KA, Kirkerådet og Bispemøtet har sammen utarbeidet råd til kirkelig personell om gjennomføring av begravelser under pandemien.
Les mer
1 - 20 av 28

Powered by Cornerstone