Lanserer nettsidemal for alle gravplassmyndigheter

Nå kan alle gravplassmyndigheter få sin egen side på gravplass.no. Effektivt, pent, rimelig og tydelig adskilt fra den kirkelige virksomheten.
Les mer

Stadig mer mangfold på gravplassen

Gravplassundersøkelsen 2023 er tidenes mest omfattende samling av fakta om gravplassdrift i Norge.
Les mer

Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere

Den gamle Kirkebyggdatabasen er snart historie til fordel for en mer moderne løsning.
Les mer

Hvordan skal inntekter fra festeavgift regnskapsføres?

Fagkomiteen for god kommunal regnskapsskikk har henvendt seg departementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.
Les mer

Statsbudsjettet 2025: Nå har de fått KAs ønskeliste

Hovedorganisasjonen KA sendte nylig sine innspill til regjeringens budsjettarbeid.
Les mer
KOMPETANSEUTVIKLING:

Kirketjenerskolen er tilbake som e-læringsmoduler

Etter totalgjennomgang av innhold og pedagogikk er Kirketjenerskolen åpen for nye studenter.
Les mer

Nye krav til anskaffelser: Klima og miljø blir viktigere

Klima- og miljøhensyn skal nå telle minst 30 prosent.
Les mer

Samler alt om gravplass på nytt nettsted

Gravplass.net er for alle gravplassmyndigheter, både kirkelige og kommunale.
Les mer

Endringer i gravplassforskriften

Departementet har sendt ut et nytt rundskriv om virksomheten på gravplassene.
Les mer

Gravplassfeltet skal kartlegges igjen

Nå starter en ny runde med Gravplassundersøkelsen, den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på området.
Les mer

– Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten

Loven må ikke medføre «vesentlige begrensninger i trossamfunnenes mulighet til å bruke byggene i tråd med byggets formål og identitet,» skriver KA i et innspill til kulturmiljølovutvalget.
Les mer

Advarer mot dårlig nedbryting på gravplassene

Mer eller mindre godt bevarte levninger dukker ofte opp når graver skal gjenbrukes. – Sjekk jorda godt før nye gravplasser anlegges, oppfordrer aktørene bak ny rapport.
Les mer

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.
Les mer

Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.
Les mer

Nå blir dette lov i Norge

Regjeringen har sendt ut forslag om å tillate gravlegging i urnevegg (kolumbarium). – Dette gir større fleksibilitet for de etterlatte, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

Slik leverer kirken gravplasstjenester til hele befolkningen

Ny rapport dokumenterer hvordan Den norske kirke utfører oppgaven som gravplassforvalter for alle nordmenn, uavhengig av religion.
Les mer

Åpnet lenge planlagt konferanse

Kirkebygg- og gravplasskonferansen samlet 90 deltakere fra hele landet. Tema: Bærekraft i alle nyanser.
Les mer

Slik unngår dere å miste tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret

Dagens tilgangsordning opphører 1. oktober. Spesialrådgiver Carsten Furuseth forklarer veien videre.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet

KA løfter fram finansiering av Den norske kirke, bevaringsprogram for middelalderkirker, oppgradering av kirkebyggdatabasen, menighetsbarnehagenes pensjonsforpliktelser og skattefrie gaver til frivillige organisasjoner.
Les mer

Snart kan den første urnen settes inn

Regelverket som gjør det mulig å etablere urnevegger i Norge er nå på plass. På Notodden står fire urner på vent, og flere familier har meldt interesse.
Les mer
1 - 20 av 39
Powered by Cornerstone