Hvordan skal inntekter fra festeavgift regnskapsføres?

Østenstad kirkegård i Asker. Illustrasjonsfoto: KA
Publisert: 20/02/2024
Fagkomiteen for god kommunal regnskapsskikk har henvendt seg departementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.

Denne uka var det frist for framleggelse av regnskap for sokn i Den norske kirke. I den forbindelse har flere etterspurt status på arbeidet med hvordan inntekter fra festeavgifter skal regnskapsføres.

Det er Økonomiforskriften for sokn i Den norske kirke som regulerer arbeidet med regnskap i menighetsråd og kirkelige fellesråd. Disse regnskapene følger standarden for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), hvor anordningsprinsippet legger opp til at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Dette er utfordrende når det gjelder festeinntekter fra gravplasser, som forskuddsbetales for mange år av gangen. Fagkomiteen for GKRS har derfor henvendt seg til Barne- og familiedepartementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring, slik at festeinntekter blir unntatt anordningsprinsippet.

Departementet har ennå ikke behandlet ferdig henvendelsen, men signalene fra departementet er innledningsvis positive til å få til en slik endring. Det er derfor håp om at en endring i dette regelverket kan komme i overskuelig framtid.

KA kommer tilbake med mer så snart departementet blir ferdig med arbeidet.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone