Ber om økt statlig andel til prosjekter i bevaringsprogrammet

Styret i Hovedorganisasjonen KA. Foto: KA
Publisert: 21/03/2024
KA har levert høringsuttalelse til forskriften om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

Regjeringens strategi for bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg (fredede og listeførte kirker) ble lagt fram i Trondheim 21. februar. Samme dag ble en forskrift om tilskuddsordningen sendt på høring.

Styret i Hovedorganisasjonen KA vedtok nylig en høringsuttalelse som ble sendt til departementet denne uken. KAs hovedsynspunkter er disse:

  • Den statlige tilskuddssatsen, altså hvor stor andel av et prosjekt som skal dekkes av Kirkebevaringsfondet, «må økes betydelig for å fungere som et tilstrekkelig insentiv overfor kommunene og deres ansvar for medfinansiering». Regjeringen foreslår en statlig andel på mellom 15 og 30 prosent til prosjekter under 30 millioner på de fleste kirkene (alle unntatt middelalderkirker i stein).
  • Kravene til kirkeeier må forenkles, særlig knyttet til mindre prosjekter. «Vurdert samlet sett er vi bekymret for at det primært vil være store kirkeeiere i byene som ellers vil ha ressurser til å benytte seg av ordningen.»
  • Tilskuddsmidler bør kunne brukes til å lønne prosjektleder.
  • Enøk og universell utforming bør kunne motta tilskudd som selvstendige tiltak, ikke bare som del av større tiltak, slik regjeringen foreslår.
  • Kriteriene for tildeling av tilskudd bør forenkles, og utlysningene bør være mest mulig åpne.
  • Forskriften bør evalueres etter for eksempel etter tre år. «Det vil gi et viktig signal om at departementet fra start vil være lydhør for hvordan den vedtatte bevaringsstrategi fungerer i praksis», heter det i KAs høringsuttalelse.

Høringsfristen er 8. april.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone