SENDER UNNTAKSFORSLAG TIL STORTINGET:

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Regjeringen legger fram for Stortinget forslag om å gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.
Les mer

Her er lovforslaget som menighetsbarnehagene har ventet på

Regjeringen foreslår at kirke-eide barnehager og åpne barnehager ikke må være selvstendige rettssubjekter.
Les mer

Lovforslag skaper usikkerhet om pensjon for ideelle barnehager

Regjeringens forslag innebærer at hver enkelt kommune skal gi tilskudd til pensjon ut fra en lokal forskrift. Det skaper usikkerhet for KAs medlemsbarnehager.
Les mer

Taler medlemmenes sak i behandlingen av statsbudsjettet

KAs representanter har de siste dagene deltatt i tre høringer på Stortinget.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2024:

Regjeringen holder ideelle barnehager på pinebenken

Forslaget til statsbudsjett inneholder ingen bedring i rammevilkårene for KAs medlemsbarnehager.
Les mer
ARENDALSUKA 2023:

Tok debatten om de ideelle barnehagenes framtid

Fikk du ikke med deg barnehagedebatten fra Arendalsuka? Nå kan du se det hele i opptak her.
Les mer

KA på Arendalsuka: Barnehager og energimerking

KA samarbeider i år med IKO, Diakonhjemmet, Virke og Fortidsminneforeningen.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.
Les mer

Får toppscore av foreldrene

Østenstad menighetsbarnehage er én av sju kirke-eide barnehager med full score på foreldreundersøkelsen.
Les mer

Seier for KA-barnehagene: Dropper kravet om selvstendig rettssubjekt

Regjeringen foreslår at kirke-eide barnehager får unntak fra kravet om at hver barnehage må være selvstendig rettssubjekt.
Les mer
MENIGHETSBARNEHAGENE:

Debatt: «Regjeringens ideelle blindsone»

Ideelle barnehager har aldri sendt en krone til Cayman Islands, skriver Marit Brandt Lågøyr og Jens A. Bjelland i et innlegg i Vårt Land.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Talte medlemmenes sak på Stortinget

KAs representanter deltok denne uken i tre høringer om statsbudsjettet.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Her er KAs innspill til Stortingets budsjettbehandling

KA har levert høringsnotater og forbereder nå høringer i Stortinget.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Etterlyser varslet satsing på ideelle barnehager

I Hurdal lovet regjeringen bedre rammevilkår for ideelle barnehager, men forslaget til statsbudsjett for 2023 følger ikke opp.
Les mer

KA vil samle menighetsbarnehager i ideelt aksjeselskap

Menighetsbarnehagene står overfor store utfordringer. Nå tar KA initiativ for å sikre disse fremtiden for disse.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet

KA løfter fram finansiering av Den norske kirke, bevaringsprogram for middelalderkirker, oppgradering av kirkebyggdatabasen, menighetsbarnehagenes pensjonsforpliktelser og skattefrie gaver til frivillige organisasjoner.
Les mer

Taler KA-medlemmenes sak på Stortinget

KAs folk har deltatt i tre høringer om statsbudsjettet de siste par ukene.
Les mer

Statsbudsjettet: – Leverer ikke på kirkebygg

Solberg-regjeringens 40-millionerskutt i kirkebyggsatsingen blir stående i Støre-regjeringens budsjettforslag.
Les mer

Støre-regjeringen fastholder det livssynsåpne samfunn

– Hurdalsplattformen gir positiv anerkjennelse til vår sektor og viser forståelse for den samfunnsmessige betydning den har, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Bekymret for forslag om pensjonskutt til barnehagene

Igjen foreslår regjeringen å kutte i pensjons- og kapitaltilskuddene til private barnehager. – Dette vil ramme mangfoldet i sektoren, sier Jens A. Bjelland i KA.
Les mer
1 - 20 av 30
Powered by Cornerstone