KAs strategiplan

Strategiplan 2018-2021

Planen ble vedtatt av Landsrådet 2018:

Formål

KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til
• at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver
• å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte
• å styrke medlemmenes faglige kompetanse

Verdier

  • Kvalitet
    KA skal levere tjenester på et høyt faglig nivå tilpasset medlemmenes interesser og utviklingsbehov.

  • Demokrati
    KA er bygget opp etter demokratiske verdier og arbeider for å fremme en demokratisk kultur i kirkelige virksomheter gjennom en arbeidsform preget av åpenhet og dialog. 
  • Medlemsfokus
    KA skal være lett tilgjengelig for medlemmene og ha medlemmenes interesser i sentrum.

 


Last ned og les hele strategiplanen for perioden 2018-21 under Relaterte dokumenter på denne siden.


 

Powered by Cornerstone