Forslag til arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, også ved tilkalling. Ved bruk av hjemmekontor som fast ordning skal det inngås egen avtale om dette.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold iht arbeidsmiljøloven § 14-5, med minimumskrav til innholdet, jf. § 14-6. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Forslagene som du finner i margen til venstre er utarbeidet av KA og kan brukes og bearbeides fritt.

For ledere anbefaler KA at det inngås en lederavtale i tillegg til arbeidsavtalen.

Krav til arbeidsavtale

Arbeidsavtale skal foreligge senest sju dager etter tiltredelse.

Endringer i arbeidsavtalen må tas inn senest en måned etter at endringene trådte i kraft.

1. juli 2024 innføres nye krav til arbeidsavtaler gjennom endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold, og hensikten er styrke arbeidstakernes rett til informasjon om egne arbeidsvilkår samt gi større forutsigbarhet og fremme faste stillinger. Ansatte som ønsker oppdatert avtalene som tilfredsstiller disse kravene, må selve be om dette. Arbeidsgiver har da to måneders frist på seg.

Avtale om hjemmekontor

Hjemmekontor som fast ordning, i motsetning til «kortvarig eller sporadisk arbeid» i eget hjem, er regulert i hjemmekontorforskriften. Denne slår fast at det skal inngås en egen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Som eksempel på et omfang som krever egen avtale, nevner Arbeidstilsynet når arbeidstaker som en fast ordning jobber hjemme én dag hver uke.

Last ned forslag til avtale om hjemmekontor her.

Powered by Cornerstone