Forslag til arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Forslagene som følger denne artikkelen, er laget av KA med tanke på lokal bearbeiding. Forslagene er utformet både på bokmål og nynorsk og kan brukes fritt.

Forslaget til tilsettingsavtale for kirkeverge har som vilkår at det inngås en lederavtale.

I KA boken "Informasjon eller taushet" finnes det utkast til taushetsplikterklæring, samt informasjon om hva taushetsplikten går ut på. Boken selges i vår nettbutikk og koster 50 kroner.

Powered by Cornerstone