Forslag til arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold iht arbeidsmiljøloven § 14-5, med minimumskrav til innholdet, jf. § 14-6. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Forslagene som følger denne artikkelen, er laget av KA både på bokmål og nynorsk og kan brukes og bearbeides fritt. 

I forbindelse med prøvetid er det anledning til å ta inn følgende bestemmelse fra aml §15- 6 (4): 

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Forslaget til tilsettingsavtale for kirkeverge har som vilkår at det inngås en lederavtale.

Powered by Cornerstone