Forslag til arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold iht arbeidsmiljøloven § 14-5, med minimumskrav til innholdet, jf. § 14-6. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Forslagene som følger denne artikkelen, er laget av KA både på bokmål og nynorsk og kan brukes og bearbeides fritt. 

Forslaget til tilsettingsavtale for kirkeverge har som vilkår at det inngås en lederavtale.

Powered by Cornerstone