Forslag til arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Ved bruk av hjemmekontor som fast ordning skal det inngås egen avtale om dette.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold iht arbeidsmiljøloven § 14-5, med minimumskrav til innholdet, jf. § 14-6. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Forslagene som følger denne artikkelen er utarbeidet av KA både på bokmål og nynorsk og kan brukes og bearbeides fritt. 

Forslaget til tilsettingsavtale for kirkeverge har som vilkår at det inngås en lederavtale.

Avtale om hjemmekontor

Hjemmekontor som fast ordning, i motsetning til «kortvarig eller sporadisk arbeid» i eget hjem, er regulert i hjemmekontorforskriften. Denne slår fast at det skal inngås en egen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Som eksempel på et omfang som krever egen avtale, nevner Arbeidstilsynet når arbeidstaker som en fast ordning jobber hjemme én dag hver uke.

Last ned forslag til avtale om hjemmekontor her.

Powered by Cornerstone