Bok: «Ledelse og organisering i kristne virksomheter»

2020-tallet tegner til å bli et spennende tiår for kristne virksomheter i Norge. Samfunnet tenderer mot fortsatt sekularisering, og skillet mellom stat og kirke har funnet sin form i ny trossamfunnslov. Samtidig virker religionens plass i den offentlige samtalen mer aktuell enn på lenge, og i tiden frem mot 2030 vil det komme økt oppmerksomhet rundt kristendommens betydning i vårt samfunn og historie, i forbindelse med tusenårsmarkeringen for samlingen av Norge og innføringen av kristendommen som landets religion. Alle disse momentene påvirker rammene for organisering og ledelse av kristne virksomheter i tiden som kommer.

Med denne boka ønsker vi å bidra med refleksjoner, erfaringer og faglige perspektiver på organisering og ledelse i kristne virksomheter. Vi ønsker å holde sammen innsikter fra ledelses- og organiseringsforskningen i akademia med vår særlige kjennskap til Den norske kirke og landskapet av organisasjoner og institusjoner som omgir den. Boka belyser den historiske bakgrunnen for dagens situasjon, og gir deretter perspektiver på ledelsesmodeller i kristne virksomheter, konflikthåndtering, meningsskaping, ekklesiologi og relasjonen mellom Den norske kirke og organisasjonene rundt.

Redaktører er Jens A. Bjelland, Øystein Dahle og Harald Askeland. Boka består av ti artikler.

Bestill boka i vår nettbutikk ved å klikke her.

Powered by Cornerstone