Introduksjon til sikring og beredskap

En helhetlig brannsikring av kirkebyggene er viktig for å ta vare på verdier. Les KAs ressursmateriale på området.

Her finner du også KAs ressurser om innbrudds- og tyverisikring og sikring av åpne kirker. I tillegg finnes en veileder om kunsttyveri fra kirkebygg.

KA har kjørt et prosjekt om fare for naturskade på kirkebygg, sammen med Riksantikvaren. Det er laget en veileder til kirkeeiere og forvaltere om fare for flom, skred i bratt terreng og kvikkleireskred. 

Restverdiredning og kriseberedskapDersom krisen er et faktum er det viktig å begrense tap av verdier, blant annet ved å lage verdibergingsplaner for kirkene som brannvesenet kan bruke. 

Risikovurdering er viktig for å gjøre gode prioriteringer med hensyn til sikring. KA har utarbeidet et risikoanalyseverktøy som kan være til hjelp i sikringsarbeidet. Dette er tilgjengelig for de som er innlogget i Kirkebyggdatabasen: www.kirkebyggdatabasen.no

Powered by Cornerstone