Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere

Martin Stærk er spesialrådgiver i KA og ansvarlig for utrullingen av den nye eiendomsdatabasen. Foto: KA
Publisert: 07/03/2024
Den gamle Kirkebyggdatabasen er snart historie til fordel for en mer moderne løsning.

– Vi tror det blir enklere enn den gamle. Det er en mer moderne løsning med mye mer funksjonalitet. Samtidig kan man ta den i bruk på akkurat det nivået man ønsker, sier spesialrådgiver i KA, Martin Stærk, om den nye eiendomsdatabasen. Han er ansvarlig for utrullingen.

Omfattende prosess

KA har i lengre tid jobbet med lanseringen av den nye databasen, blant annet i form av en omfattende anbudsrunde, hvor Vitec Plania ble valgt som leverandør. Videre er det i gang en kartleggingsprosess ute hos medlemmene, og det er laget en plan for utrulling. 

KA har også satt opp en pilotgruppe med åtte eiendomsforvaltere er igang og hadde oppstartsmøte 5. februar. De som er med i piloten er kirkelig fellesråd i Drammen, Bergen, Asker, Molde, Hol, Øksnes og Holmestrand. I tillegg er Fortidsminneforeningen med som den største stavkirkeeieren. Pilotarbeidet vil omfatte FDV både på bygninger og gravplasser.

Viktig pilotarbeid

– De viktigste oppgavene for pilotgruppen er å utarbeide maler og ressurser som kan gjenbrukes av andre kirkebyggforvaltere slik at det blir enklere å komme i gang, forklarer Stærk.

VIDEO: Martin Stærk om den nye databasen: 

Spørsmål om den nye databasen? Les mer her eller kontakt Martin Stærk: martin.stark@ka.no / 915 77 038

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone