KS-sjefen: – Setter stor pris på samspillet med kirken

– Den norske kirkes selvstendighet er ikke til hinder for et nært forhold mellom kommune og kirke landet over, sa Bjørn Arild Gram i sin hilsen til KAs landsråd.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Her det nye styret i KA

Leder Hege Hovland Malterud og nestleder Oddbjørn Eide ble gjenvalgt.
Les mer

Flere får stemmerett i KAs øverste organ

Vedtektene endres slik at også medlemsvirksomheter utenfor tariffområdet blir representert i landsrådet.
Les mer

Kirkens SOS blir medlem i KA

– Hos KA havner vi i familie med organisasjoner som det er mer naturlig for oss å sammenligne oss med og samarbeide med, sier generalsekretær Lasse Heimdal.
Les mer

Kirkelederkonferansen: I år skjer det

Korona satte en stopper for Kirkelederkonferansen i fjor, men i november kan 350 kirkeledere fra hele landet endelig samles på Gardermoen.
Les mer

Samler ledertilbudet og lanserer «Lederprat med KA»

KA styrker sitt tilbud på ledelsesfeltet: KA Lederakademi lanseres under første «Lederprat».
Les mer

KAs landsråd er i gang

På agendaen står ny strategiplan, vedtektsendringer, digitaliseringsstrategi og styrevalg.
Les mer

Få med deg KAs arrangementer på Arendalsuka

KA samarbeider i år med Blå Kors Norge, Bærum kirkelige fellesråd, Kirkens Familievern og Kirkerådet.
Les mer

Ber om innspill til KAs rolle i digitalisering av kirken

Flere ønsker at KA skal ta en formell rolle på vegne av fellesrådene i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. Forslag er ute på høring.
Les mer

«Endringsdyktig, kompetent, profesjonell og fleksibel også i krisetid»

– KA vil fortsette å ha som ambisjon og forpliktelse å være en kompetent, aktuell og tydelig arbeidsgiverorganisasjon i kirkelig sektor også framover, skriver styreleder Hege Malterud i årsmeldingen for 2019-2020.
Les mer

Bli med på laget! To ledige stillinger i KA

KA lyser ut fast stilling som rådgiver innen økonomi og administrasjon og vikariat som kurskoordinator/sekretær/prosjektkoordin ator.
Les mer

Er du vår nye jurist?

KAs nye medarbeider skal rådgi og veilede medlemmene innen arbeidsrett, personalsaker, HMS, konfliktsituasjoner og tariff.
Les mer

KAs landsråd er utsatt

Det øverste organet i KA møtes i september i stedet for i april.
Les mer

Er du opptatt av kirkebygg og bærekraft? Og klar for en ny utfordring?

KAs nye fagrådgiver skal motivere og rådgi medlemmene i arbeidet med å gjøre kirkebygg- og gravplassdrift mer bærekraftig.
Les mer

Norges-turne blant KA-medlemmer blir digital møteserie

De regionale kontaktmøtene flyttes over på nett og forkortes. Bolken om relasjonen mellom rådsleder og kirkeverge gjøres om til gratis nettkurs 7. desember og 1. februar.
Les mer

Er du KAs nye forhandlingssjef?

Vi søker deg som har god forståelse for den kollektive arbeidsretten, bygger tillit med utpregede forhandlingsevner, ser samlende løsninger og har stor arbeidskapasitet.
Les mer

Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».
Les mer

Blir direktør for strategi og samfunnskontakt i KA

Marit Brandt Lågøyr (45) forlater Agenda Rådgivning til fordel for KA-sektoren.
Les mer
1 - 20 av 40

Powered by Cornerstone