Årets viktigste møteplass for klima-omstilling i kirken

På KAs klimakonferanse 22. mars møter du blant andre klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, Zero-leder Sigrun Aasland og riksantikvar Hanna Geiran.
Les mer

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.
Les mer

KS-sjefen: – Setter stor pris på samspillet med kirken

– Den norske kirkes selvstendighet er ikke til hinder for et nært forhold mellom kommune og kirke landet over, sa Bjørn Arild Gram i sin hilsen til KAs landsråd.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Her det nye styret i KA

Leder Hege Hovland Malterud og nestleder Oddbjørn Eide ble gjenvalgt.
Les mer

Flere får stemmerett i KAs øverste organ

Vedtektene endres slik at også medlemsvirksomheter utenfor tariffområdet blir representert i landsrådet.
Les mer

Kirkens SOS blir medlem i KA

– Hos KA havner vi i familie med organisasjoner som det er mer naturlig for oss å sammenligne oss med og samarbeide med, sier generalsekretær Lasse Heimdal.
Les mer

Kirkelederkonferansen: I år skjer det

Korona satte en stopper for Kirkelederkonferansen i fjor, men i november kan 350 kirkeledere fra hele landet endelig samles på Gardermoen.
Les mer

Samler ledertilbudet og lanserer «Lederprat med KA»

KA styrker sitt tilbud på ledelsesfeltet: KA Lederakademi lanseres under første «Lederprat».
Les mer

Vi er her i julen

Slik får du kontakt med oss mellom jul og nyttår.
Les mer

Julehilsen fra KA

Vi vil ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en velsignet julehøytid, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Ledig stilling: Prosjektleder for bærekraftig kirke- og gravplassdrift

KA vil bidra til at kirkelige virksomheter stimuleres til å redusere kirkebyggenes og gravplassenes fotavtrykk. Søknadsfrist 12. januar.
Les mer

KAs landsråd er i gang

På agendaen står ny strategiplan, vedtektsendringer, digitaliseringsstrategi og styrevalg.
Les mer

Få med deg KAs arrangementer på Arendalsuka

KA samarbeider i år med Blå Kors Norge, Bærum kirkelige fellesråd, Kirkens Familievern og Kirkerådet.
Les mer

Ber om innspill til KAs rolle i digitalisering av kirken

Flere ønsker at KA skal ta en formell rolle på vegne av fellesrådene i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. Forslag er ute på høring.
Les mer

«Endringsdyktig, kompetent, profesjonell og fleksibel også i krisetid»

– KA vil fortsette å ha som ambisjon og forpliktelse å være en kompetent, aktuell og tydelig arbeidsgiverorganisasjon i kirkelig sektor også framover, skriver styreleder Hege Malterud i årsmeldingen for 2019-2020.
Les mer

Bli med på laget! To ledige stillinger i KA

KA lyser ut fast stilling som rådgiver innen økonomi og administrasjon og vikariat som kurskoordinator/sekretær/prosjektkoordin ator.
Les mer

Er du vår nye jurist?

KAs nye medarbeider skal rådgi og veilede medlemmene innen arbeidsrett, personalsaker, HMS, konfliktsituasjoner og tariff.
Les mer

KAs landsråd er utsatt

Det øverste organet i KA møtes i september i stedet for i april.
Les mer
1 - 20 av 45

Powered by Cornerstone