Samler ledertilbudet og lanserer «Lederprat med KA»

KA styrker sitt tilbud på ledelsesfeltet: KA Lederakademi lanseres under første «Lederprat».
Les mer

Er du vår nye jurist?

KAs nye medarbeider skal rådgi og veilede medlemmene innen arbeidsrett, personalsaker, HMS, konfliktsituasjoner og tariff.
Les mer

KAs landsråd er utsatt

Det øverste organet i KA møtes i september i stedet for i april.
Les mer

Er du opptatt av kirkebygg og bærekraft? Og klar for en ny utfordring?

KAs nye fagrådgiver skal motivere og rådgi medlemmene i arbeidet med å gjøre kirkebygg- og gravplassdrift mer bærekraftig.
Les mer

Norges-turne blant KA-medlemmer blir digital møteserie

De regionale kontaktmøtene flyttes over på nett og forkortes. Bolken om relasjonen mellom rådsleder og kirkeverge gjøres om til gratis nettkurs 7. desember og 1. februar.
Les mer

Er du KAs nye forhandlingssjef?

Vi søker deg som har god forståelse for den kollektive arbeidsretten, bygger tillit med utpregede forhandlingsevner, ser samlende løsninger og har stor arbeidskapasitet.
Les mer

Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».
Les mer

Blir direktør for strategi og samfunnskontakt i KA

Marit Brandt Lågøyr (45) forlater Agenda Rådgivning til fordel for KA-sektoren.
Les mer

Her er KAs årsmelding for 2019

– Sekretariatet ruster seg til ny innsats for sine medlemmer og gleder oss over et humørfylt arbeidsmiljø og lavt sykefravær i 2019, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Jobber for medlemmenes interesser gjennom krisen

De ansatte i KA er ikke på kontoret, men de er i høyeste grad på jobb. – Vi gjør alt vi kan for å gi god veiledning i hvordan ulike situasjoner skal håndteres, sier sjefen.
Les mer

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs fyller 60 år

«Marit Halvorsen Hougsnæs er først og fremst et medmenneske og en kollega som gjennom klokt lederskap bidrar til å trygge og utvikle den enkelte medarbeider», skriver styreleder Hege Hovland Malterud.
Les mer

Inviterer alle kirkeledere til storsamling i 2020

Planleggingen av Kirkelederkonferansen i oktober 2020 er godt i gang. – Vi vil skape lagfølelse på tvers av virksomhetene på kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

VID-professor blir fagdirektør i KA

Harald Askeland skal sørge for forsterket kompetanse og kapasitet i KA i arbeidet med kirkelig organisering.
Les mer

Kirkebyggavdelingen søker jurist og ingeniør

KA ønsker ny kompetanse og lyser ut to stillinger. Søknadsfrist 6. januar.
Les mer

KA og Kirkerådet drøftet tilskuddene til lokalkirken og organisasjonene

Den første konsultasjonen der KA taler de øvrige medlemmenes sak overfor Kirkerådet, inneholdt blant annet en drøfting av tilskuddene til diakoni og kirkelig undervisning.
Les mer

KA styrker kompetansen på kirkebygg

To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.
Les mer

KA-grunnlegger Frank Grimstad fyller 70 år

«Gjennom alle årene før og i KA nedla han en helt ekstraordinær arbeidsinnsats», skriver Marit Halvorsen Hougsnæs om sin forgjenger i sjefsstolen.
Les mer

KA-staben fikk innspill og utfordringer fra medlemmene

Biskop Atle Sommerfeldt og kirkeverge Bård Bårdsen gjestet KAs stabssamling i Halden.
Les mer

Ledig deltidsstilling i KA: Jusstudent

KA søker jusstudent med interesse for arbeidsrett. Søknadsfrist 22. august.
Les mer

Ledig stilling i KA: Ingeniør/sivilingeniør

KA søker ingeniør/sivilingeniør til avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning. Søknadsfrist 18. august.
Les mer
1 - 20 av 28

Powered by Cornerstone