Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».
Les mer

Blir direktør for strategi og samfunnskontakt i KA

Marit Brandt Lågøyr (45) forlater Agenda Rådgivning til fordel for KA-sektoren.
Les mer

Her er KAs årsmelding for 2019

– Sekretariatet ruster seg til ny innsats for sine medlemmer og gleder oss over et humørfylt arbeidsmiljø og lavt sykefravær i 2019, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Jobber for medlemmenes interesser gjennom krisen

De ansatte i KA er ikke på kontoret, men de er i høyeste grad på jobb. – Vi gjør alt vi kan for å gi god veiledning i hvordan ulike situasjoner skal håndteres, sier sjefen.
Les mer

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs fyller 60 år

«Marit Halvorsen Hougsnæs er først og fremst et medmenneske og en kollega som gjennom klokt lederskap bidrar til å trygge og utvikle den enkelte medarbeider», skriver styreleder Hege Hovland Malterud.
Les mer

Inviterer alle kirkeledere til storsamling i 2020

Planleggingen av Kirkelederkonferansen i oktober 2020 er godt i gang. – Vi vil skape lagfølelse på tvers av virksomhetene på kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

VID-professor blir fagdirektør i KA

Harald Askeland skal sørge for forsterket kompetanse og kapasitet i KA i arbeidet med kirkelig organisering.
Les mer

Kirkebyggavdelingen søker jurist og ingeniør

KA ønsker ny kompetanse og lyser ut to stillinger. Søknadsfrist 6. januar.
Les mer

KA og Kirkerådet drøftet tilskuddene til lokalkirken og organisasjonene

Den første konsultasjonen der KA taler de øvrige medlemmenes sak overfor Kirkerådet, inneholdt blant annet en drøfting av tilskuddene til diakoni og kirkelig undervisning.
Les mer

KA styrker kompetansen på kirkebygg

To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.
Les mer

KA-grunnlegger Frank Grimstad fyller 70 år

«Gjennom alle årene før og i KA nedla han en helt ekstraordinær arbeidsinnsats», skriver Marit Halvorsen Hougsnæs om sin forgjenger i sjefsstolen.
Les mer

KA-staben fikk innspill og utfordringer fra medlemmene

Biskop Atle Sommerfeldt og kirkeverge Bård Bårdsen gjestet KAs stabssamling i Halden.
Les mer

Ledig deltidsstilling i KA: Jusstudent

KA søker jusstudent med interesse for arbeidsrett. Søknadsfrist 22. august.
Les mer

Ledig stilling i KA: Ingeniør/sivilingeniør

KA søker ingeniør/sivilingeniør til avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning. Søknadsfrist 18. august.
Les mer

Gjør opplæringstiltak mer tilgjengelige med ny nettside

Nettstedet ouinfo.no er totalrenovert: Designet er fortsatt enkelt, men målgruppen er tydeligere, og siden virker like bra på mobil som på store skjermer.
Les mer

Uttalelse fra landsrådet: En rammelov som sikrer verdier

Landsrådet i KA ber regjeringen sørge for at ny tros- og livssynssamfunnslov sikrer forsvarlige og forutsigbare rammebetingelser for Den norske kirke over hele landet.
Les mer

Her er det nye styret i KA

Hege Hovland Malterud får en ny periode som styreleder. Harald Askeland er ny nestleder.
Les mer

Landsrådet er over

29. og 30. april møttes KAs øverste organ, landsrådet.
Les mer

Ny samarbeidsavtale mellom KA og Kirkerådet

– Den nye avtalen bygger på gjensidig respekt og anerkjennelse av hverandres roller og ansvar, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA-veteranen Ellen (64) takker for seg 

Gjennom nesten 22 år er utallige henvendelser til KA blitt møtt av Ellen Worrens vennlige stemme og serviceinnstilling. – Folk som Ellen er på mange måter limet i laget, sier sjefen hennes.
Les mer
1 - 20 av 22

Powered by Cornerstone