6 av 10 rådsmedlemmer i kirken er kvinner

– Kvinner har alltid tatt mye ansvar i styringen av kirke- og organisasjonsliv, sier Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KA
Publisert: 08/03/2024
Den norske kirke ligger langt foran aksjeselskapene når det gjelder kvinneandel i styrende organer. – Grunn til å være stolt, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare 1 av 5 styremedlemmer i norske aksjeselskaper er kvinner. Kirkerådets evalueringsrapport fra kirkevalget høsten 2023 viser at Den norske kirke går foran med et godt eksempel når det gjelder kvinners deltakelse.

– Det er ingen overraskelse at drøyt 60 prosent av dem som ble valgt inn i lokale råd under kirkevalget, var kvinner, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Kvinner har alltid tatt mye ansvar i styringen av kirke- og organisasjonsliv. Her har vår sektor all grunn til å være stolt, sier hun.

Hougsnæs peker også på at bispekollegiet nå har 50/50 kjønnsfordeling og at både valgt leder og direktør i Kirkerådet er kvinner.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone