Mediehåndtering i forbindelse med begravelser

Huskeliste ved begravelser som omfattes av stor offentlig interesse.

Ved begravelse/bisettelse av profilerte personer er det vanlig at pressen, lokal og gjerne også nasjonal, ønsker å være til stede. Norsk presse har tradisjon for varsomhet i slike situasjoner. I praksis er det derfor opp til de pårørende hvor nærgående de ønsker dekningen, selv om en begravelse/bisettelse i prinsippet er en offentlig handling på offentlig sted.

Kontaktperson

Det er hensiktsmessig å oppnevne en kontaktperson for pressen, for eksempel en slektning eller en av de ansatte i kirken.

Informasjon til pressen

Så fort seremonien er planlagt, er det hensiktsmessig å informere aktuelle medier om følgende:

  • Tid og sted.
  • Forrettende prest, gjerne med kontaktinformasjon.
  • Kontaktperson for pressen.
  • Det kan også være greit å ha med info om hvem som medvirker med minneord, musikkinnslag osv.
  • Retningslinjer for pressen før, under og etter seremonien.

Retningslinjer for pressen

Det er vanlig å gi konkrete retningslinjer for pressens opptreden før, under og etter seremonien. For eksempel kan man oppgi at man ikke ønsker nærbilder av sørgende personer, at fotografer ikke må stå nærmere enn en gitt avstand ute på gravplassen eller at familien ikke ønsker å bli kontaktet for kommentarer. Det er vanlig å plassere pressen, inkludert fotografer, på galleriet i de kirkene som har dette.

Dødsfall av nasjonal interesse

Ved dødsfall av nasjonal interesse er det naturlig å kontakte NTB, som formidler info om profilerte begravelser/bisettelser i sin nyhetskalender og i en daglig meny over det som dekkes og ikke dekkes av dem. Informasjon som nevnt i avsnittene over sendes til vaktsjef@ntb.no.

Direkteoverføring på TV/nett-TV

Mange lokalaviser har begynt med direkteoverføring på nett-TV (streaming), noe som har ført til at TV-sending også av begravelser/bisettelser er blitt vanligere. I prinsippet er ikke dette forskjellig fra annen pressedekning, men det har noen praktiske sider fordi det krever plass å få til en god flerkameraproduksjon.

I begravelser/bisettelser er det vanlig at ett medium produserer sendingen og deler med andre medier dersom det er flere som er interessert i å overføre seremonien (dette kalles en pool-ordning). Den økonomiske byrdefordelingen er en sak mellom de aktuelle mediene.

Ta gjerne kontakt med Trygve W. Jordheim på e-post eller tlf. 97071856 dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere rådgiving.

Powered by Cornerstone