Opplæring og utvikling (OU)

OU – opplæring og utvikling i samarbeid mellom partene.

Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

Målet er å gi økt fagkompetanse til medarbeidere eller å bidra til felles kunnskap om og forståelse for avtaleverket blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

Den norske kirke har to OU-ordninger med hvert sitt partssammensatte styre. OU1 omfatter fellesråd og menighetsråd, mens OU2 gjelder for rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet og bispedømmene).

OU-ordningen har sitt eget nettsted der tiltak blir annonsert fortløpende. De fleste arrangementer i OU-regi har påmelding gjennom KAs kurskalender.

Powered by Cornerstone