Tariff 2020

Forhandlingsresultat for både Den norske kirke og organisasjonene er godkjent av partene og kan iverksettes.

Iverksettelse av forhandlingsresultatet er beskrevet her:

Lønns- og personalregistrering er åpnet.

Milepæler i forhandlingene om hovedtariffavtale (HTA) for Den norske kirke:

Nyhetssaker:

Informasjon til berørte virksomheter i forbindelse med brudd og mekling

Partssammensatte utvalg

Det er avgitt rapporter fra tre partssammensatte utvalg i tariffperioden. Disse omhandler henholdsvis OU-ordningene, lønnssystem i rDnk og HTA for organisasjonsmedlemmer.

TBS-rapport

TBS-utvalget (teknisk beregnings- og statistikkutvalg) for KA-området har avsluttet sitt arbeid med en rapport datert 01.07.2020. I denne finner du tabeller, statistikk og redegjørelser for lønnsutviklingen på sektoren siste år.

Debattnotat

KA har utarbeidet et debattnotat om hovedtariffoppgjøret 2020. Alle medlemsvirksomheter ble oppfordret til å svare på en undersøkelse i forbindelse med dette innen 30. august.

Powered by Cornerstone