Info for rådsmedlemmer/​​​​​​​Kursopplegg for opplæring av nye rådsmedlemmer

​​​​​​​Kursopplegg for opplæring av nye rådsmedlemmer

Kirkerådet og KA samarbeider om kursing av nyvalgte rådsmedlemmer i Den norske kirke.

Kurs for nye fellesrådsmedlemmer er lagt ut i kurskalenderen. Påmeldingen er åpen!

Kursene for menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd er laget i sammenheng og har som mål å sikre en konsentrert og prioritert felles kjerne av innhold.

Kursene blir som tidligere gjennomført som fysiske møter. Kursinnholdet vil bygge på en revidert og oppdaterte håndbok for menighetsråd og fellesråd. Eventuelle lokale og geografiske tilpasninger av kursene kommer i tillegg til en felles kjerne.

Se Powerpoint-presentasjonen fra kursene her (filmer som vises på kurset er ikke med i denne pdf-en).

Kursdatoer og -steder for fellesrådsrepresentanter finner du her. Påmelding skjer i KAs kurskalender.

Infofilm om soknets to organer 

Det er laget en kortfattet informasjonsfilm om rolle- og ansvarsdeling mellom menighetsråd og fellesråd. Sentralt i filmen er rolle- og oppgavedeling mellom menighetsråd og fellesråd som soknets to organer. Filmen inneholder:  

  • Hilsen til alle nyvalgte råd fra Kirkerådets leder 
  • Kort om rådsstrukturen i Den norske kirke 
  • Rolledelingen mellom soknets to organer  
  • Rollen som rådsmedlem - et styreansvar 
  • Ansattes roller i og overfor de valgte råd 
  • Betydningen av riktige folk i riktig verv

Du finner filmen her.

Digital påbygning 

I tillegg vil det bli utarbeidet digitale ressurser som oppdatering og påbygning til håndboka og digitale kursopplegg for rådsmedlemmene i løpet av fireårsperioden. Dette som et svar på en entydig etterlysning om mer, bedre prioritert og hyppigere opplæringstilbud til rådsmedlemmene om rådsstruktur, roller og ansvar.  

Det vil også bli utarbeidet digitalt materiale om forholdet mellom valgte råd og ansatte – og deres ulike roller og ansvar.

Ressursene vil løpende bli lagt ut i Ressursbanken.

Powered by Cornerstone