Info for kirkelige rådsmedlemmer/​​​​​​​Kursopplegg for opplæring av nye rådsmedlemmer

​​​​​​​Kursopplegg for opplæring av nye rådsmedlemmer

Kirkerådet og KA samarbeider om materiell og opplegg for kursing av nyvalgte rådsmedlemmer i Den norske kirke høsten 2023 og våren 2024.

En styringsgruppe ser kursene for menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet i sammenheng og har som mål å sikre en konsentrert og prioritert felles kjerne av innhold til alle kurs for henholdsvis menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd.

Kursene blir som tidligere gjennomført som fysiske møter. Kursinnholdet vil bygge på en revidert og oppdaterte håndbok for menighetsråd og fellesråd. Eventuelle lokale og geografiske tilpasninger av kursene kommer i tillegg til en felles kjerne.

Første kurstilbud klart i august 

Allerede kort tid etter kirkemøtet i august vil det komme en kortfattet informasjonsfilm om rolle- og ansvarsdeling mellom menighetsråd og fellesråd. Denne digitale ressursen oppfordres alle menighetsråd til å se før de konstitueres og velger sin representant til fellesrådet. 

Kurskjernen for alle menighetsråd vil være klar ila september, mens kurskjerne for fellesråd vil bli klar i løpet av oktober 2023.   

Kursdatoer og sted for valgte til fellesråd vil være klar senest 1. juli 2023. 

Digital påbygning 

I tillegg vil det bli utarbeidet digitale ressurser som oppdatering og påbygning til håndboka og digitale kursopplegg for rådsmedlemmene i løpet av fireårsperioden. Dette som et svar på en entydig etterlysning om mer, bedre prioritert og hyppigere opplæringstilbud til rådsmedlemmene om rådsstruktur, roller og ansvar.  

Det vil også bli utarbeidet digitalt materiale om forholdet mellom valgte råd og ansatte – og deres ulike roller og ansvar.  

Infofilm om soknets to organer 

Sentralt i den digitale ressursen som kommer i august er rolle- og oppgavedeling mellom menighetsråd og fellesråd som soknets to organer. Filmen vil inneholde:  

  • Hilsen til alle nyvalgte råd fra Kirkerådets leder 
  • Kort om rådsstrukturen i Den norske kirke 
  • Rolledelingen mellom soknets to organer  
  • Rollen som rådsmedlem - et styreansvar 
  • Ansattes roller i og overfor de valgte råd 
  • Betydningen av riktige folk i riktig verv

Powered by Cornerstone