Medlemskontingent 2024

Etter KAs vedtekter § 7d skal Landsrådet vedta rammer for KAs medlemskontingent. Satsene vedtas av styret. Det er ingen endring av satsene for 2024.

Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn:

 • 10,6 promille av de første 5,65 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 •  Minimumskontingent kr. 10 500 

Den norske kirke (rettssubjektet):

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,2 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)

Menighetsråd med egne ansatte:

 • 5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • Minimumskontingent kr. 8.000
 • Maksimumskontingent kr. 34.000 (43.000 for menighetsråd som driver barnehage)

Menighetsråd uten egne ansatte:

 • 1.200 kroner

Andre medlemmer:

 • 2,5 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • Minimumskontingent kr. 8.000.

Kontingentstørrelsen innmeldingsåret vurderes individuelt.

*) Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn, hentes fra rådenes regnskaper for 2022 (innrapportert til SSB). Andre medlemmer vil bli tilskrevet og bedt om å sende inn arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 2023. For alle kategoriene er det arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget før eventuell refusjon i grunnlaget er trukket fra (for eksempel sykepenger fra NAV).

Powered by Cornerstone