Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket

Kirkelige fellesråd kan få dekket inntil 15.000 kroner av utgiftene til rekruttering til kateketstilling.

Ordningen gjelder for rekruttering av kateket inn i de «gamle» statlige kateketstillingene, det vil si kateketstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen. 

Tilskuddet er på inntil 15.000 kroner per stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva.

Eksempler på utgifter som kan dekkes av tilskuddet:

  • Annonsering
  • Reise for å delta i intervju
  • Andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak

Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysningstekst fra avis/tidsskrift/nettside vedlegges.

Budsjettet er begrenset og midlene deles ut forløpet og så lenge midlene varer. Tilskuddene vurderes på grunnlag av innkomne søknader.

Søknad om utgiftsdekning med vedlegg sendes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

Bakgrunn for ordningen: Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd 1. mars 2001, ble midlene som bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA. En del av midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. 

Powered by Cornerstone