Filmfremvisning i Den norske kirke

Offentlig fremføring av film krever klarering av rettighetene med rettighetshaver. Dette følger av regelverket i åndsverksloven.

Det er viktig at offentlig fremvisning av filmer i kirken foregår i lovlige former, og KA oppfordrer med dette menighetsrådene til ved offentlig fremføring av film å inngå både avtale med MPLC eller Norwegian Films. Fellesrådene bør gå inn i TONO-avtalen slik at musikk og lydspor fra film kan fremføres lovlig i kirkene.

Her finnes mer informasjon om de aktuelle avtalene og hvordan dere slutter dere til disse:

MPLC: Informasjon om MPCL og registreringsskjema

Norwegians Films

TONO-avtalen

Klarering av rettigheter til offentlig filmfremføring, gjøres ved å ta kontakt med et av to firma som distribuerer rettighetene til filmfremvisning i Norge; MPLC og Norwegian films AS. Det er menighetsrådet og ikke fellesrådet som er avtalepart i en eventuell avtale med MPLC eller Norwegian Films.

MPLC har rettighetene til nærmere 900 uavhengige nordiske og internasjonale film og tv- produksjonsselskaper. De mest kjente er Walt Disney, 20th Century Fox, Universal Picture, Paramount Pictures, Dreamworks, Warner Bros, SF Film, Scanbox Vision, Cartoon Network, HBO, Star Media, National Geographic, Discovery, BBC samt nyhetskanalen CNN.
MPLC har i dag avtaler med over 750.000 institusjoner og virksomheter. MPLC tilbyr også et stort utvalg filmer fra internasjonale trosbaserte filmselskaper.

Norwegian films har rettighetene til filmer fra følgende filmsselskap : Nordisk Film, MGM, Sony, Pictures (inkl. Columbia TriStar Pictures,), United Artists, Touchstone Pictures, Walt Disney Pictures (inkl. Buena Vista Int., Hollywood Pict., Touchstone Pict. och Disney Pixar Animation Studio)

Menighetsrådet kan enten kjøpe seg rettighetene til fremvisning av en konkret film, eller det kan kjøpe retten til å fremvise offentlig et ubegrenset antall film i året ved å tegne en lisens.

Det må inngås egen avtale for avspilling av lydsporet (musikken) på filmen med TONO

Hverken MPLC eller Norwegian films har sikret seg rettighetene til musikken på lydsporet til filmene fra filmselskapene de distribuerer lisensen til.

Det må derfor i tillegg sikres at man har rettighetene til musikkfremføring gjennom avtale med TONO. En del fellesråd har inngått en avtale med TONO om fremføring av musikk i regi av menigheten, og da dekkes også lydsporet av dette.

Dersom ikke fellesrådet har inngått en slik avtale med TONO om rettighetene til musikkfremføring, må menigheten i tillegg inngå en separat avtale med TONO om musikkfremføring dersom man skal fremvise film lovlig.

Privat fremføring av film skal det ikke betales for

Fremføring av film som ikke er offentlig er det adgang til uten klarering fra rettighetshaver. Fremføring i en privat gruppe, er ikke offentlig fremføring. Det skal ikke betale en lisens for dette.

En personkrets som er individuelt bestemt og utad utgjør en avgrenset enhet med påvist fellesskap mellom medlemmene er i rettspraksis blitt ansett som en privat gruppe.

Det kan stilles spørsmål ved om ikke en konfirmantgruppe som ser på film vil kunne defineres som en privat gruppe. Gruppen består jo kun av det enkelte soknets døpte, niende klassinger som er innskrevet som konfirmanter ved innskriving på høstparten. Gruppen holder sammen i ¾ av et år.

Vilkår

Vilkårene for fremvisning er at det ikke kan tas inngangspenger. Det kan heller ikke åpent annonseres med den konkrete filmtittelen. Det er imidlertid adgang til å annonsere at det vises film til en gitt dato og et gitt klokkeslett samt også nevne filmtittel dersom annonsering skjer i et lukket forum, dvs. at det er en konkret mottager av informasjonen. 

Det er adgang til å markedsføre filmen i materiale som kun retter seg mot den avgrensede gruppen som filmen skal vises for, f.eks. intern informasjon, medlemsblad, e-postmeldinger, hjemmeside eller sosiale medier som nåes medlemmer. Kravet er at der den aktuelle filmen avbildes, må bildet kompletteres med © og navnet på det produserende filmselskapet.

Pris for fremvisning av konkret film

Fremvisning av en konkret film kalles av lisenshaver for «title by title», og koster hos MPLC kr 550,- eks.mva.

Når det gjelder fremvisning av konkret film fra filmselskaper som Norwegian films representerer så er prisen differensiert utfra antall tilskuere:

Antall personer

Kostnad/visningstilfelle

1-49 stk.

525 ,- eks.mva

50-99 stk.

950 ,- eks.mva

100-149 stk.

1 450 ,- eks.mva

Pris på årlig lisens

MPLC:

Menighetens størrelse                                                               Pris pr.år

1 – 500 medlemmer                                                                   kr. 1.600,-eks.mva p.a.

501 – 3000 medlemmer                                                              kr. 2.400,- eks.mva p.a.

Over 3000 medlemmer                                                               kr. 3.200,- eks.mva p.a.

Vurderingen av hvorvidt man skal inngå en lisensavtale eller betale per fremvisning av konkret film, må vurderes utfra hvor mange 

Norwegian films AS

Også her har Norwegian films fokus på antall tilskuere

Kostnader - årslisens

 

Nivå

Antall personer

NwF-Lisens helår

1

1-49 stk.

1 975 ,- eks.mva

2

50-99 stk.

2 475 ,- eks.mva

3

100-299 stk.

4 175 ,- eks.mva

4

300-599 stk.

7 750 ,- eks.mva

5

600-999 stk.

15 000 ,- eks.mva

6

1 000-2 999 stk.

25 000 ,- eks.mva

7

3000 +

Tilbud

 

Kontakt Bente Vangdal Espenes på e-post eller tlf. 924 48 395 ved spørsmål.

Powered by Cornerstone