Skuffet over Kirkerådets vedtak: – En skikkelig nedtur

Leder i Nettverk for fellesrådsledere, Svein Inge Thorstvedt, reagerer på det han opplever som nedsnakking av soknets evne til å ta ansvar for egen virksomhet i debatten om kirkelig organisering.
Les mer

Slik kan Den norske kirke etablere felles arbeidsgiver for alle ansatte

En ny juridisk vurdering gir viktige innspill til arbeidet med ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

Ukraina-flyktningene: – Et samlet arbeidsliv står klart!

– Kirkesamfunnene er viktige integreringsarenaer, også som arbeidsplasser, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Flertall for fortsatt lokal forankring av arbeidsgiveransvar

Flertallet av soknets arbeidsgiverorganer vil beholde arbeidsgiveransvaret lokalt i Den norske kirke. Bare drøyt 20 prosent av de kirkelige fellesrådene støtter forslaget om å samle arbeidsgiveransvaret nasjonalt.
Les mer

Kommunene om kirkelig organisering: Advarer mot svekket relasjon

103 kommuner har levert høringssvar om forslagene til ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

KAs høringsuttalelse om kirkelig organisering: «En levende lokalkirke»

Styret i KA følger flertallsanbefalingen fra Müller-Nilssen-utvalget, men understreker behovet for lokal tilpasning for å sikre fortsatt nære bånd mellom kirke, lokalsamfunn og kommune.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.
Les mer

Anbefaler nytt prostifellesråd som felles arbeidsgiver

Rapporten om ny kirkelig organisering er klar. Nå venter den viktige høringsprosessen fram mot Kirkemøtet i 2022.
Les mer

Kirkedemokratiet fyller 100 år. Bli med på feiringen!

3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene. KA feirer med digitalt jubileumsseminar.
Les mer

Har utforsket modeller for ny organisering av arbeidsgiveransvar i kirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs ledet arbeidsgruppen som har sett på alternative måter å organisere arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.
Les mer

Høring på Stortinget: – Lytt særlig til lokalkirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.
Les mer

Debatt: «De kirkelige fellesråd er demokratiske»

– Både menighetsråd og kirkelige fellesråd er demokratiske organer, men valgt på ulik måte, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Kirkerådet jobber videre med kirkelig organisering

Kirkerådet klarte ikke å samle seg om én arbeidsgivermodell. En tredje modell skal tegnes ut før rådets møte 24. juni.
Les mer

Bispemøtet vil frata fellesrådene arbeidsgiveransvaret

Biskopene anbefaler en løsning som fratar soknene ved kirkelige fellesråd rollen som arbeidsgiver for dem som i dag arbeider lokalt.
Les mer

Kirkerådets forslag til ny kirkelig organisering

Kirkerådets administrasjon anbefaler at ny, felles arbeidsgiverorganisering skal ta utgangspunkt i soknet.
Les mer

Setter samhandling og innovasjon på agendaen

Storkommunekonferansen, KAs møteplass for kirkelederne i de største kommunene, gjennomføres i år som digital halvdagskonferanse 8. juni.
Les mer

Kulturkomiteen: Fellesrådet beholder selvstendig ansvar som arbeidsgiver

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har merket seg engasjementet for å tydeliggjøre grunnlaget for at et fellesorgan for flere sokn fortsatt kan opptre som selvstendig arbeidsgiver. 
Les mer

Debatt: «Aarflot bommer i sitt angrep på KA»

At en biskop emeritus ser det tjenlig å diskreditere arbeidet KA nå gjør på vegne av arbeidsgiverne i Den norske kirke, er mer enn krevende å forstå, skriver Øystein Dahle og Jens Bjelland Grønvold.
Les mer

Startet året med 43 nye kirkelige virksomheter

Lokalkirken følger kommunegrensene: 109 kirkelige fellesråd ble til 43 ved årsskiftet. – Erfaringene fra kommunereformen blir viktige i arbeidet med fremtidig kirkeorganisering, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
1 - 20 av 21

Powered by Cornerstone