Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer

Denne hovedtariffavtale (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er såkalte «organisasjonsmedlemmer» i KA – virksomheter som ikke er organer i Den norske kirke. Den norske kirke har en egen hovedtariffavtale.

Alle virksomheter som er omfattet av avtalen er opplistet i avtalens vedlegg nr. 10, inkludert de nye som er kommet til i perioden.
Informasjon om endringer i avtalen siden forrige avtaleperiode er gitt i rundskriv 04/2022, 05/2022 og 07/2022Materielt sett var endringene begrensede.

Vi håper avtalen fremdeles vil videreutvikles for å være stadig bedre tilpasset organisasjonenes behov og rammebetingelser, og at den også vil bidra til å skape attraktive arbeidsplasser.

Hovedorganisasjonen KA

Parter

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen.

Følgende arbeidstakerorganisasjoner er parter i avtalen per 01.05.2022:

  • Akademikerforbundet
  • Delta
  • Den norske kirkes presteforening
  • Fagforbundet
  • Fellesorganisasjonen
  • Forskerforbundet
  • Kirkelig Undervisningsforbund
  • Parat
  • Samfunnsviterne
  • Utdanningsforbundet
Powered by Cornerstone