Kirkebygg

Kjersti Kambestad er produkteier for eiendomsdatabasen, og Randi Moskvil Letmolie er systemeier. Databasen er finansiert ved bevilgning fra Barne- og familiedepartementet, og eies og driftes av KA. Digitaliseringsstyret informeres om databasens drift og investeringer. Områdegruppen for kirkebygg ledes av Carsten Furuseth.

KA er i disse dager godt i gang med anskaffelse av ny leverandør som skal levere en ny nasjonal database med FDV-funksjonalitet. Databasen skal ivareta KA sine behov for data om kirkebygg og gravplasser. I tillegg blir det en FDV-funksjon som kan tas i bruk av fellesrådene for å digitalisere sine FDV-rutiner. På sikt vil databasen også få en rolle i digitaliseringsprosesser knyttet til bevaringsprogrammet for kirkebygg.

Powered by Cornerstone