Digitale musikkrettigheter

Oppdatert 27. september 2021

Gudstjenester

Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (det gjelder dersom opphavspersonen(e) har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen. Rettighetene til musikk med opphavsrett forvaltes av Tono.

* Strømming av gudstjeneste koster 300 kroner i vederlag. Les mer om strømming av gudstjenester her.

* Opptak kan ligge ute i 7 dager. Dette koster 500 kroner, som kommer i tillegg til vederlag for eventuell strømming. All musikk som ikke står i Norsk Salmebok må klareres direkte med rettighetseier/-forvalter (dette gjelder kun for opptak, ikke for strømming).

Prisene er uavhengig av om det er inntekter (f.eks. kollekt) i forbindelse med gudstjenesten.

Alt over gjelder musikk som fremføres direkte i gudstjenesten, ikke opptak som eies av andre.

Se også Tonos guide 3 steg for klarering av gudstjenester på nett.

Konserter

Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (det gjelder dersom opphavspersonen(e) har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen. Rettighetene til musikk med opphavsrett forvaltes av Tono.

* Strømming av konsert koster 12 prosent av omsetningen, eller «av budsjett» dersom det ikke er inntekter, i vederlag til Tono. Dersom det ikke er noen omsetning over hodet, koster det 5 øre per strømmet musikkminutt (0,05 kr X antall minutter med musikk X antall seere).

* Opptak kan ligge ute i 7 dager. Dette koster 500 kroner, som kommer i tillegg til vederlag for eventuell strømming. All musikk som ikke står i Norsk Salmebok må klareres direkte med rettighetseier/-forvalter (dette gjelder kun for opptak, ikke for strømming).

Ikke-direktesendte videoproduksjoner med musikk

Rettighetene til musikk i «audiovisuelle produksjoner» (f.eks. reportasjer fra aktiviteter, hilsener, andakter og andre småsnutter som ikke går under "gudstjeneste" eller "konsert") forvaltes av Tono. Sanger som ikke står i salmeboka må klareres direkte med opphavspersonen(e) for å kunne bli brukt i religiøs sammenheng. (NB! Musikk uten opphavsrett, altså der opphavspersonen(e) har vært død i minst 70 år, kan brukes fritt.)

For slike produksjoner koster det 1.944 kroner for inntil 5 minutter med musikk.

Begravelser

Tono krever ikke vederlag ved strømming av begravelser der antallsbegrensning i kirken gjør at strømming er nødvendig og ikke betales ekstra for.

Dersom strømming tilbys av begravelsesbyrå, menighet eller andre aktører som et betalt produkt, krever dette en skriftlig avtale med Tono. I utgangspunktet er prisen 12 prosent av den summen de pårørende betaler for strømmingen.

NB! Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (jf. punktet om opphavspersoner som har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen.

Innspill eller spørsmål? Kontakt Trygve W. Jordheim.

 

Julesanger/-salmer der opphavsretten er utløpt

 • Deilig er jorden
 • Det hev ei rose sprunge
 • Det kimer nå til julefest
 • Du grønne, glitrende tre
 • En krybbe var vuggen (kun melodien, ikke den norske teksten)
 • Et barn er født i Betlehem
 • Folkefrelsar, til oss kom
 • Gjør døren høy, gjør porten vid
 • Glade jul, hellige jul (ikke Stille natt, hellige natt)
 • Her kommer dine arme små
 • I denne søte juletid
 • Jeg er så glad hver julekveld
 • Jeg synger julekvad
 • Mitt hjerte alltid vanker
 • Nå vandrer fra hver en verdens krok
 • Opp, gledast alle, gledest no (men ikke med Odd Nordstogas melodi)

Med forbehold om feil. Listen er basert på oppgitte opphavspersoner i Norsk Salmebok.

Sjekk alltid salmeboka for å være sikker på at dere ikke bruker en oversettelse eller et arrangement som det er knyttet opphavsrett til.

Powered by Cornerstone