Digitale musikkrettigheter

Oppdatert 14. januar 2021

Gudstjenester

* Strømming av gudstjeneste koster 300 kroner i vederlag til Tono. Les mer om strømming av gudstjenester her.

* Opptak kan ligge ute i 7 dager. Dette koster 500 kroner, som kommer i tillegg til vederlag for eventuell strømming. All musikk som ikke står i Norsk Salmebok må klareres direkte med rettighetseier/-forvalter (dette gjelder kun for opptak, ikke for strømming).

Prisene er uavhengig av om det er inntekter (f.eks. kollekt) i forbindelse med gudstjenesten.

For begge punkter gjelder reglene musikk som fremføres direkte i gudstjenesten, ikke opptak som eies av andre.

NB! Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (jf. punktet om opphavspersoner som har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen.

Konserter

* Strømming av konsert koster 12 prosent av omsetningen, eller «av budsjett» dersom det ikke er inntekter, i vederlag til Tono. Dersom det ikke er noen omsetning over hodet, koster det 5 øre per strømmet musikkminutt (0,05 kr X antall minutter med musikk X antall seere).

* Opptak kan ligge ute i 7 dager. Dette koster 500 kroner, som kommer i tillegg til vederlag for eventuell strømming. All musikk som ikke står i Norsk Salmebok må klareres direkte med rettighetseier/-forvalter (dette gjelder kun for opptak, ikke for strømming).

NB! Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (jf. punktet om opphavspersoner som har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen.

Ikke-direktesendte videoproduksjoner med musikk

Mange menigheter ønsker å prege advent og jul med et digitalt tilbud i sosiale medier og/eller på egen nettside. Det kan være små andakter som spilles inn (altså at de ikke sendes direkte), småsnutter i form av en adventskalender, musikalske hilsener og så videre.

Opphavsrettighetene til musikk i «audiovisuelle produksjoner» forvaltes av NCB (Nordic Copyright Bureau), men sanger som ikke står i salmeboka må klareres direkte med opphavspersonen(e) for å kunne bli brukt i religiøs sammenheng.

Prisen finner du ved å bruke NCBs kalkulator. Under «Production» velger du «Other production». Under «Music type» velger du «Commisioned music». Angi antall minutter og sekunder med musikk, ikke total lengde for produksjonen. Deretter må du laste ned et skjema, fylle ut og sende på e-post til NCB.

NB! Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (jf. punktet om opphavspersoner som har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen. Se liste over aktuelle julesanger nederst i denne saken.

Begravelser

Tono krever ikke vederlag ved strømming av begravelser der antallsbegrensning i kirken gjør at strømming er nødvendig og ikke betales ekstra for.

Dersom strømming tilbys av begravelsesbyrå, menighet eller andre aktører som et betalt produkt, krever dette en skriftlig avtale med Tono. I utgangspunktet er prisen 12 prosent av den summen de pårørende betaler for strømmingen.

NB! Dersom ikke noe av musikken er beskyttet av opphavsrett (jf. punktet om opphavspersoner som har vært døde i minst 70 år), skal det ikke betales vederlag til noen. Se liste over aktuelle julesanger under.

Julesanger/-salmer der opphavsretten er utløpt

 • Folkefrelsar, til oss kom
 • Gjør døren høy, gjør porten vid
 • Opp, gledast alle, gledest no (men ikke med Odd Nordstogas melodi)
 • Et barn er født i Betlehem
 • Jeg synger julekvad
 • Det hev ei rose sprunge
 • Her kommer dine arme små
 • I denne søte juletid
 • Mitt hjerte alltid vanker
 • Glade jul, hellige jul (ikke Stille natt, hellige natt)
 • Det kimer nå til julefest
 • Deilig er jorden
 • Jeg er så glad hver julekveld
 • Du grønne, glitrende tre
 • En krybbe var vuggen (kun melodien, ikke den norske teksten)
 • Nå vandrer fra hver en verdens krok

Med forbehold om feil. Listen er basert på oppgitte opphavspersoner i Norsk Salmebok.

Sjekk alltid salmeboka for å være sikker på at dere ikke bruker en oversettelse eller et arrangement som det er knyttet opphavsrett til.

Innspill eller spørsmål? Kontakt Trygve W. Jordheim.

Powered by Cornerstone