Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass er i stadig forandring. Kravet til arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser er at det skal være fullt forsvarlig for den enkelte. Arbeidsmiljøloven gir nærmere utdyping om hva dette innebærer.

Forskriftene til loven pålegger den enkelte virksomhet at det arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det stilles også krav om at det skal fastsettes mål og utarbeides planer på området. Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon som dokumenterer at dette skjer.

Jevnlige arbeidsmiljøkartlegginger er ett av flere virkemidler i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.  Slike kartlegginger sikrer at det foreligger oppdatert kunnskap om arbeidsmiljørelaterte forhold.  Konkret kunnskap gjør det mulig å utarbeide mer målrettede planer for forbedring og utvikling.

Lokal arbeidsmiljøkartlegging

KA har utarbeidet et forslag til spørsmålskjema til bruk for kartlegginger i den enkelte medlems-virksomhet, samt noen forslag til hvordan leder og medarbeidere kan følge opp undersøkelsen i etterkant av kartleggingen med drøftinger og utarbeidelse av tiltaksplan. Spørreskjemaet består av 45 spørsmål. De er hentet dels fra en etablert standard - ”QPS Nordic” (2001), dels fra en del andre etablerte arbeids-miljøindekser benyttet bl.a. i forbindelse med den nasjonale arbeidsmiljøkartleggingen i Den norske kirke i 2012 gjennomført av AFI.

Den lokale arbeidsmiljøundersøkelsen og veilederen er å finne i word-versjon i lenke til høyre, eller den kan utføres via Netigate.

Gjennomføring ved bruk av Netigate

Alle KAs medlemmer kan få en brukerkonto til rabatterte priser hos Netigate. I Netigate er undersøkelsen tilgjengelig under KA maler.

Funnreferanse

I 2012 ble det gjennomført en nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse i kirken av AFI. I stor grad er spørsmålene fra den lokale arbeidsmiljøundersøkelsen hentet fra AFI-undersøkelsen. Dere kan sammenligne resultatene lokalt med resultatene fra AFI-rapporten, i funnreferansen som ligger under "Relaterte dokumenter" til høyre.

For mer informasjon og hjelp til gjennomføring, ta kontakt med seniorrådgiver Linn Maria Kierulf på e-post eller telefon 932 47 002.

Powered by Cornerstone