Arbeidsmiljøundersøkelse

Jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet er ett av flere virkemidler i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser skal være fullt forsvarlig for den enkelte. Forskriftene til loven pålegger den enkelte virksomhet at det arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Det stilles også krav om at det skal fastsettes mål og utarbeides planer på området, og det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på dette.

Jevnlige arbeidsmiljøkartlegginger er ett av flere virkemidler i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Slike kartlegginger sikrer at det foreligger oppdatert kunnskap om arbeidsmiljørelaterte forhold. Konkret kunnskap gjør det mulig å utarbeide mer målrettede planer for forbedring og utvikling.

For mer informasjon og hjelp til gjennomføring, ta kontakt med spesialrådgiver Linn Maria Kierulf på e-post eller telefon 932 47 002.

Powered by Cornerstone