Politisk arbeid

Målet for KAs politiske arbeid er at medlemmene skal ha best mulige rammevilkår, både økonomisk og juridisk.

Ansvaret for KAs interessepolitiske arbeid er lagt til avdeling for sektorpolitikk og styring, men gjøres i samarbeid de andre fagavdelingene og ledergruppen. KAs sekretariat har jevnlig kontakt med nøkkelpersoner og deres rådgivere i alle partier på Stortinget, både regjeringspartier og opposisjonspartier.

Vi har ingen partipolitiske bindinger, men jobber for å fremme medlemmenes interesser i de fora der de viktige beslutningene tas. Slik Stortingets arbeid er organisert i dag, tas mange viktige avgjørelser i Stortingets familie- og kulturkomite, men vi jobber tett opp mot andre fagkomiteer når det er naturlig. Vi har også jevnlig kontakt med regjeringsapparatet og departementene.

Av politiske saker KA har jobbet med den siste tiden kan nevnes:

Powered by Cornerstone