Kirke og kommune

Kirken er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunn over hele landet, og to tredeler av bevilgningene til Den norske kirke kommer fra kommunene.

Heftet "Kirke og kommune - Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet" gir en enkel og god innføring i emnet, særlig myntet på lokalpolitikere. Heftet er utsolgt fra nettbutikken, men kan lastes ned her.

Powered by Cornerstone