Skal hjelpe fellesrådene med å finne sammen

2018-02-08
Fram mot 2020 skal 121 kirkelige fellesråd bli til 47. KAs sammenslåingsrådgivere Stina Hansteen Solhøy og Pål Arne Winsnes står klare til å bistå.

– Vi har erfart at slike sammenslåinger byr på komplekse problemstillinger. Ulike fellesråd med forskjellige rutiner, kulturer, praksis, reglementer og størrelse skal bli til ett nytt fellesråd. Da må det tenkes på tvers av gamle fellesrådsgrenser og eventuelt også soknegrenser, sier spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Sammen med seniorrådgiver Pål Arne Winsnes skal Solhøy bistå KAs medlemmer i underveis i de mange sammenslåingsprosessene som nå er i gang rundt omkring i Den norske kirke.

Kommunefusjoner gir fellesrådsfusjoner

Før regjeringens kommunereform ble igangsatt i 2014, var det 428 kommuner i Norge. Ved inngangen til 2020 vil antallet være redusert til 356. Kirkeloven fastslår at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, og dermed fører kommunefusjonene til fellesrådsfusjoner.

Nærmere 1.300 årsverk blir berørt når 121 eksisterende fellesråd skal bli til 47 nye fellesråd. Medbestemmelse fra de ansatte er essensielt for å få til en god prosess, sier Pål Arne Winsnes. Involver arbeidstakerne så tidlig som mulig og så mye som mulig, er hans råd.

– Bred involvering har vært oppgitt som en suksessfaktor i tidligere sammenslåinger i kommunesektoren, da dette bidrar til en forutsigbar, ryddig og tydelig prosess. I tillegg krever et slikt prosjekt involvering og engasjement fra de ansatte i begge arbeidsgiverlinjene i kirken, frivillige medarbeidere og kommunen som sentral samarbeidspart. Sammenslåingen må også gjøres slik at man sikrer gode tjenester også i fremtiden, både kirkelige og innen gravferdsforvaltningen, sier Winsnes.

God erfaring med prinsippdokumenter

Solhøy mener det sjelden kan bli for mye informasjon i slike prosesser.

– En sammenslåing betyr endringer som medfører mye usikkerhet og frustrasjon og mange spørsmål: Hvordan vil arbeidshverdagen bli i et nytt fellesråd? Får jeg beholde oppgavene mine? Må jeg jobbe i andre menigheter?

Der flere fellesråd skal slås sammen, er det opprettet en fellesnemnd med folkevalgte representanter for de eksisterende fellesrådene. Et spørsmål som gjerne dukker opp, er om de respektive fellesrådene skal ha like mange medlemmer i fellesnemnda dersom fellesrådene i utgangspunktet er av ganske ulik størrelse – noe som ofte er tilfelle.

– Flere fellesnemnder har vedtatt prinsippdokumenter for prosessene, der de har formulert enighet om at arbeidet skal preges av åpenhet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Tilbakemeldinger vi har fått fra ulike prosjekter, er at et slikt prinsippdokument har vært og er viktig, sier Solhøy.

Ressursstoff og opplæring

De fleste fellesnemndene har utpekt en prosjektleder som skal gjøre den praktiske jobben fram mot den formelle sammenslåingen, enten ved nyansettelse eller ved at en av kirkevergene har fått dette ansvaret. Som arbeidsgiverorganisasjon står KA parat til å hjelpe alle som er involvert i fusjonsjobben.

Noe ressursstoff ligger allerede tilgjengelig på nettsidene, inkludert et fyldig veiledningshefte (pdf), og mer vil komme i nær fremtid. KA bidrar også med rådgivning i konkrete saker per telefon og e-post. Våre rådgivere kan også stille med foredrag/innlegg på lokale samlinger etter behov.

I tillegg arrangerer KA egne prosjektledersamlinger for å gi opplæring, påfyll og skape en arena for erfaringsdeling i denne unike situasjonen. Det er tre samlinger i 2018 og én i 2019, og alle finner sted på Gardermoen. Første samling finner sted 21.-22. mars, og påmeldingsfristen er 16. februar.

– Vi ønsker at prosjektledersamlingene skal bidra til å imøtekomme prosjektlederes behov for kompetanse og erfaringsdeling underveis i prosjektet, slik at prosessene lokalt blir best mulig, sier Stina Hansteen Solhøy.

Vellykket fusjon i Vestfold

Hun trekker fram Færder kirkelige fellesråd, som ble etablert 1. januar 2018, da Vestfold-kommunene Tjøme og Nøtterøy gikk sammen.

– I Færder jobbet de sammen i mange forskjellige arbeidsgrupper, de sørget for hyppig informasjonsdeling og de hadde forskjellige prosjektrom på Kirkebakken (intranett). I tillegg la de stor vekt på sosiale og faglige fellestiltak for å bygge felles kultur, sier hun.

Blant temaene som kan bli berørt i en sammenslåingsprosess, er arbeidsrett, avtaler og kontrakter, økonomi, arbeidsmiljø, arkiv, organisering, virksomhetsgjennomgang, gravferdsforvaltning og medbestemmelse.

Meld deg på prosjektledersamlingene her!

Her finner du mer om sammenslåing av kirkelige fellesråd.

Les mer om kommunereformen på regjeringen.no


Nyheter

Nå er det Marit som er sjefen
Nå er det Marit som er sjefen
Fra og med 1. februar er Marit Halvorsen Hougsnæs administrerende direktør i KA.
En seier for det livssynsåpne samfunn
En seier for det livssynsåpne samfunn
OL-prestene er tilbake etter 18 års fravær. Deres tilstedeværelse har viktig symbolbetydning, uavhengig av hvor mye tilbudet blir brukt.
Lyst på stipend? Søk innen 1. april!
Lyst på stipend? Søk innen 1. april!
Stipendsesongen er her! Vårens utlysninger inkluderer særskilte stipender til kirkemusikere, undervisningsmedarbeidere og...
Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner
Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner
De fleste fellesrådene i Den norske kirke har varslingsrutiner som helt eller delvis tilfredsstiller de nye kravene i arbeidsmiljøloven. Mange...
My way
My way
Å overta etter Frank Grimstad blir ikke som å «hoppe etter Wirkola». Etappen som ligger foran, tilhører en annen idrettsgren enn den som...
Pakker ned kontoret etter 28 år som KA-sjef
Pakker ned kontoret etter 28 år som KA-sjef
31. januar har Frank Grimstad sin siste arbeidsdag i KA, etter å ha ledet KA siden 1. januar 1990.
Tid for å finne samlende løsninger
Tid for å finne samlende løsninger
Manglende utredning av sentrale spørsmål gjør at prosessen med ny trossamfunnslov halter. Desto viktigere er det at regjeringen lytter til...
Høringen om ny troslov: Kirken vil være en lokal og forpliktet samfunnsaktør
Høringen om ny troslov: Kirken vil være en lokal og forpliktet samfunnsaktør
De som fryktet en mer innadvendt, selvsentrert og egenrådig kirke etter skillet fra staten, kan puste lettet ut, skriver Frank Grimstad i en...
Huskeliste: Dette må arbeidsgiver vite om varsling
Huskeliste: Dette må arbeidsgiver vite om varsling
Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for varsling. Rutinene skal være skriftlige og lett tilgjengelige.
Ja til både likebehandling og særstilling
Ja til både likebehandling og særstilling
Grunnloven har en innebygd spenning mellom Den norske kirkes særlige stilling og generell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Det er...
«Norske kirker er ikke blitt moskeer»
«Norske kirker er ikke blitt moskeer»
Terje Tvedt hevder at «kirker ble ombygd til moskeer» som en del av kirkens plan for å importere islam til Norge. Det må han enten dokumentere...
Forventer at Grande har en støttende tilnærming til tro og livssyn
Forventer at Grande har en støttende tilnærming til tro og livssyn
– Vi er glade for at vi får en statsråd som vil folkekirken vel og som ønsker at den skal spille en viktig rolle også i fremtiden, sier Frank...
Uklare signaler om trossamfunnenes rolle og finansiering i ny regjeringsplattform
Uklare signaler om trossamfunnenes rolle og finansiering i ny regjeringsplattform
Jeløya-erklæringen har formuleringer som kan antyde grunnlovsendring om Den norske kirke og endret finansiering av tros- og livssynssamfunn. KA...
Godt samarbeid krever klare avtaler
Godt samarbeid krever klare avtaler
De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene er uvurderlige samarbeidspartnere for Den norske kirkes menigheter. Når de nå ber om et enda...
Kiste- og urnestandarder skal forebygge vonde opplevelser
Kiste- og urnestandarder skal forebygge vonde opplevelser
Utvalget av kister og urner vil trolig bli større og mer mangfoldig fremover. Nå tar bransjen grep for å sikre kvaliteten på...
TV-prester er heldigvis ikke ekte prester
TV-prester er heldigvis ikke ekte prester
Nordmenn er generelt svært fornøyde med sine møter med kirken. Det er fint å huske på når vi nå enda en gang møter en outrert TV-prest.
«Høyt spill med gravplassene»
«Høyt spill med gravplassene»
Regjeringens forslag om at kommunen skal kunne overta gravplassforvaltningen mot kirkens vilje, innebærer at erfaring, kompetanse og...
Rådgiver/OU-sekretær søkes
Rådgiver/OU-sekretær søkes
KA søker en rådgiver som kan følge opp OU-styrets arbeid samt annen tariffrelatert rådgivning overfor våre medlemmer.
...

Powered by Cornerstone