Nyheter

Vil du jobbe for økt kvalitet på kirkelig undervisning?
Vil du jobbe for økt kvalitet på kirkelig undervisning?
KA søker deg som vil videreutvikle og initiere etter- og videreutdanningssatsinger knyttet til kirkelig undervisningsarbeid, utvikle KAs...
Vårens kurskalender er klar – meld deg på nå
Vårens kurskalender er klar – meld deg på nå
Ny runde med grunnkurs for kirkeverger, helt nye kurs for menighetsbladredaktører og om arbeidstid/arbeidsplanlegging, samlinger knyttet til...
Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»
Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»
Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer...
Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»
Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»
Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående...
Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker
Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker
Den endelige avtalen om statsbudsjett for 2019 gir 10 millioner til bevaring av steinkirker, 10 millioner til klimasikring av utsatte og...
Kronikk: «'Tomme' kirker har også verdi»
Kronikk: «'Tomme' kirker har også verdi»
Mellom 150 og 175 av kirkene våre blir nesten aldri brukt. Likevel er det sjelden aktuelt for menighetsråd og fellesråd å foreslå å ta dem ut...
Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd
Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd
Hamar kirkelig fellesråd har jobbet systematisk med sikring av sine bygg i mange år. Årets vinner av Kirkesikringsprisen har til og med fått...
Fraflytting rammer også kirkebyggene
Fraflytting rammer også kirkebyggene
1 av 10 kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden, og de fleste av disse ligger i kommuner med få innbyggere. – Tallene viser at kirkene...
Her er KAs uttalelse om forslaget til ny kirkeordning
Her er KAs uttalelse om forslaget til ny kirkeordning
Ber Kirkerådet legge til grunn at et fellesorgan for soknene får videreført nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som...
Klimaendringene truer kirkene våre
Klimaendringene truer kirkene våre
Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom gjør at arbeidet må intensiveres. Det...
– Vis fram kirken som frivillighetsarena
– Vis fram kirken som frivillighetsarena
5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet, og dette markeres i mange lokalsamfunn. – Benytt anledningen til å markere det...
Glad for signaler i KrFs budsjettforslag
Glad for signaler i KrFs budsjettforslag
KrF legger inn 70 millioner mer til Kirkerådet, 10 millioner til bevaringsprogram for steinkirkene, 10 millioner til klimasikring for utsatte og...
Beklager endring i KLPs kirkeforsikring
Beklager endring i KLPs kirkeforsikring
Fellesråd som har fredede og vernede kirker forsikret i KLP, kan nå risikere at utbetalingen ved en eventuell totalskade ikke dekker...
KA gratulerer den nye Riksantikvaren
KA gratulerer den nye Riksantikvaren
– Hanna Geiran kjenner kirkebyggfeltet godt, og vi gleder oss til å samarbeide med henne, sier avdelingsdirektør i KA, Randi Moskvil Letmolie.
Enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner
Enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner
Resultatet har en ramme på linje med oppgjøret i Den norske kirke og andre sammenlignbare sektorer.
KA i to budsjetthøringer på Stortinget
KA i to budsjetthøringer på Stortinget
Både kulturkomiteen og kommunalkomiteen har fått KAs innspill til statsbudsjettforslaget.
Den nye hovedtariffavtalen for Den norske kirke er godkjent
Den nye hovedtariffavtalen for Den norske kirke er godkjent
Uravstemningen blant KAs medlemmer ga positivt resultat.
Tar troen helt ned på kirkegulvet
Tar troen helt ned på kirkegulvet
«Kirkeskipet» i Lademoen er tildelt Trosopplæringsprisen 2018. «Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres...
...

Powered by Cornerstone