Debattinnlegg: Tilhørighetsordningen sikrer likebehandling

2018-08-16

Nyheter

Ny konferanse: KA setter kirkebyggforvaltning på agendaen
Ny konferanse: KA setter kirkebyggforvaltning på agendaen
Det mangler ikke på utfordringer når det gjelder kirkens eiendommer i fremtiden. KAs nye kirkebygg- og gravplasskonferanse skal gjøre deltakerne...
Økt pågang til stavkirkene – mer enn en halv million besøkende i fjor
Økt pågang til stavkirkene – mer enn en halv million besøkende i fjor
Besøkstallet i landets stavkirker økte med 18,9 prosent fra 2016 til 2018. Museumskirkene i Oslo og Maihaugen er fortsatt de mest besøkte...
Marianne (38) står i spissen når KA skal sikre gode avtaler
Marianne (38) står i spissen når KA skal sikre gode avtaler
Hun har lang erfaring med å håndtere vanskelige personalsaker og tariffspørsmål. Det kommer godt med i Marianne Liaklevs nye rolle i som...
Håper regjeringen vil gjøre dåpsarbeidet lettere
Håper regjeringen vil gjøre dåpsarbeidet lettere
I fjor høst mistet Den norske kirke tilgangen til informasjon fra folkeregisteret og dermed muligheten til å invitere nyfødte til dåp. KA...
Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren
Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren
Alle strategikonferansene er åpne for påmelding. – Vi vil signalisere et variert og dagsaktuelt innhold og at konferansene ikke bare omhandler...
Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker
Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker
I et brannlaboratorium i Danmark ble det reist en ti meter høy modell av en kirke. Testene derfra gir verdifull kunnskap om hvordan slokkeanlegg...
– Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår
– Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår
Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for at den nye regjeringsplattformen flytter tros- og livssynspolitikken høyere opp på den politiske dagsorden.
– Gir positive signaler om ideelle barnehager
– Gir positive signaler om ideelle barnehager
Den nye regjeringsplattformen taler varmt om private barnehagers bidrag til mangfold og kvalitet. – Nå er jeg spent på hvordan gode ønsker...
Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken
Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken
Ny tilskuddsordning skal bidra til at flere ansatte i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene. Det kan også bety lavere turnover blant...
Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak
Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak
Det er høysesong for utdanningsmesser. KA yter støtte til rekrutteringstiltak i regi av fellesrådene, og søknader behandles fortløpende.
Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov
Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov
En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne...
Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver
Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver
Nå må ansatte skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat. Samtidig økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta...
I mål med revisjon av de første særavtalene
I mål med revisjon av de første særavtalene
Fem særavtaler er ferdigforhandlet og godkjent av partene.
Nye gravplasskart skal være digitale
Nye gravplasskart skal være digitale
1. januar 2019 trer den såkalte SOSI-standarden i kraft. Det betyr at kart over nye gravplasser og utvidelser må være digitale.
Kronikk: «Kulturens usynliggjorte kraftkilder»
Kronikk: «Kulturens usynliggjorte kraftkilder»
En tydelig forankring i menneskerettighetene av statens kulturpolitikk, er positivt. Men hvorfor er tro, religion og kirke usynlige i den nye...
Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»
Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»
Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer...
Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»
Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»
Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående...
Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker
Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker
Den endelige avtalen om statsbudsjett for 2019 gir 10 millioner til bevaring av steinkirker, 10 millioner til klimasikring av utsatte og...
...

Powered by Cornerstone