Lederskapets kjerne

2018-03-22
Godt lederskap handler ikke om å svelge kameler, men om å forvalte fellesskapets fortid og nåtid og samtidig peile ut en retning som kan sikre dets framtid, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.

Uka før påske har en gruppe norske kirkelige ledere – biskoper, kirkeverger, proster og organisasjonsledere – vært samlet i regi av KA på det koptisk-ortodokse retreatsenteret Anafora i Egypt.

Å oppholde seg på egyptisk jord er i seg selv en tankevekker. Den aktuelle politiske og pressede situasjon som den koptisk-ortodokse kirke lever med, er i seg selv utfordrende. I tillegg bidrar både stedet Anafora og tidspunktet for vårt besøk til å sette i gang assosiasjoner og refleksjoner.

Politikk og kameler

Opp i bevisstheten stiger fremfor alt fortellingen om Exodus – historien som representerer en av vår kulturs urfortellinger om lederskap. Her tydeliggjøres hva som er lederskapets kjerne: Det handler om å ha ansvar – nærmere bestemt å ha ansvar for et fellesskap – og for dets ve og vel. Det handler om å ha ansvar for å forvalte fellesskapets fortid og nåtid og peile ut en retning som kan sikre dets framtid.

Lederskap relateres alltid til et fellesskap og står i tjeneste for et fellesskap. Det gjelder uavhengig av om man leder en nasjon eller en stamme, en interesseorganisasjon eller et samfunn av troende. En leder kan aldri forstås uavhengig av sin flokk eller løsrevet fra det fellesskap som vedkommende omgis av.

På flyet til Kairo leste jeg Aftenpostens politiske kommentar for dagen 17. mars. Her skildrer Trine Eilertsen det å svelge kameler som et av kjennetegnene på godt politisk lederskap. Et kort øyeblikk tenkte jeg at det neppe kunne være tilfeldig. Kunne inspirasjonen være hentet fra samme kulturelle referanse? En rask sjekk avdekket at kamelsvelging ikke stammer fra exodusfortellingen. Utrykket er likevel bibelsk. Ifølge Matteusevangeliet er det et Jesus-ord.  

Små ting som skygger for de store

Den alminnelige norske bruken av uttrykket – som Eilertsen også legger til grunn – avviker imidlertid fra originalen. Jesus-ordet Matteusevangeliet gjengir, skildrer ikke kamelsvelging som tegn på godt lederskap. Uttrykket brukes derimot for å kritisere et lederskap som henger seg opp i bagateller (mygg) mens de store tingene (kamelene) blir oversett og forsvinner ut av fokus. (I parentes skal det bemerkes at det å holde fokus – som eksempelvis å skrive ferdig denne bloggen – er krevende å gjøre til lyden av summende mygg).

Å holde fokus på de viktige og store spørsmålene er en kontinuerlig utfordring for alle ledere. Erfaringene fra oppholdet på et koptisk-ortodokst bofellesskap i Egypt, gir inntrykksfulle og sammensatte impulser til akkurat det.

Stedet som ligger i randsonen av Sahara, har etter snart 20 års arbeidsinnsats blitt omdannet fra ørken til en grønn oase. Det handler om et lederskap som forstår at naturen representerer selve livsgrunnlaget både for individuell utfoldelse, kultur og fellesskap. Ledere som mangler evnen til å håndtere vannets og solas tvetydighet – som overser betydningen av å fremme de livgivende og bremse de dødbringende krefter – vil raskt forsvinne inn i historiens glemmebok.

Behovet for trofast lederskap

Dagene på Anafora ble også en påminnelse om kristendommens røtter og troens kilder. Evangelisten Markus skal ifølge koptisk tradisjon ha besøkt Aleksandria kanskje allerede på 40-tallet e.Kr. Ikke langt fra området der retreatsenteret ligger, finnes eldgamle klostre fra det fjerde og femte århundre som fortsatt er i aktiv bruk – noe som også kjennetegner kirkene på Anafora.

Hver dag, ved firetiden om morgenen, kommer de første gående langs veiene, over åkrene for å delta i morgenmesse i et kirkerom opplyst av stearinlys. Forsamlingen er ikke alderdommelig – tvert om er mange yngre mennesker å se – et resultat av en fornyelse som vokste fram på 1950-tallet med utspring i den koptiske søndagsskolebevegelse og senere aktiv satsning på rekruttering av yngre kirkeledere.

Oppholdet i Egypt er til slutt en tydelig påminnelse om behovet for årvåkent og trofast lederskap. Nåsituasjonen for den koptisk-ortodokse kirke i Egypt skildres som et Silent Exodus. Utenfor porten til retreatsenteret står væpnede vakter. Mange fristes til å emigrere til andre og tryggere områder. Anaforas ubestridte lederskikkelse blir likevel på sin post.

Gjennom det bekrefter han det som er lederskapets kjerne. Lederskap er å ta ansvar for et fellesskap.

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter


Nyheter

Vi er her i påsken
Vi er her i påsken
Sentralbordet er betjent til vanlig tid (kl. 9-15) mandag og tirsdag i den stille uka. Onsdag stenger vi kl. 12. Vi er tilbake på jobb tirsdag 3....
«Nasjonale kulturminner er et statlig ansvar»
«Nasjonale kulturminner er et statlig ansvar»
Det er på tide at regjeringen sørger for en økt innsats for å ta vare på de mest verdifulle kirkene, skriver KAs Øystein Dahle og NIKUs...
Klimaendringene truer kirkene våre
Klimaendringene truer kirkene våre
Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom og skred gjør at arbeidet må...
Stilling ledig: forhandlingsleder i KA
Stilling ledig: forhandlingsleder i KA
Vi søker deg som ønsker å jobbe med forhandling og utvikling av tariffavtaler i en spennende sektor i forandring.
Endelig klart for etterspurt musikk-kurs
Endelig klart for etterspurt musikk-kurs
Til høsten kan kirkemusikere utvikle sin kompetanse på rytmisk musikk i et samarbeid mellom Musikkhøgskolen, NLA i Staffeldtsgate og Fagutvalg...
Fellesrådsnettverket har etablert nasjonal struktur
Fellesrådsnettverket har etablert nasjonal struktur
Nettverk for Kirkelige Fellesråd (NKF) har nå en regional og nasjonal struktur på plass. Jørn Lemvik fra Oslo er valgt til å lede styringsgruppa.
Forhandlingssjefen blir direktør for arbeidsgiveravdelingen
Forhandlingssjefen blir direktør for arbeidsgiveravdelingen
Ingrid B. Tenfjord (39) er ansatt som direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA. Hun kommer fra jobben som forhandlingssjef i samme avdeling.
Usikker på økonomiske konsekvenser av ny pensjonsordning
Usikker på økonomiske konsekvenser av ny pensjonsordning
Det er uklart hvilke økonomiske konsekvenser ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor vil få for arbeidsgiverne.
Noen ganger må det forskjellsbehandles
Noen ganger må det forskjellsbehandles
Det er mulig å ivareta viktige anliggender som er spesielle for Den norske kirke uten å tilsidesette prinsippet om likebehandling, skriver...
Advarsel: Vær forsiktig med klokkeringingen i kulda
Advarsel: Vær forsiktig med klokkeringingen i kulda
Alle kirkeklokker er ekstra utsatt i sprengkulde, men særlig de unike kirkeklokkene fra middelalderen må brukes varsomt nå. – I verste fall...
Vårens viktigste konferanse: Tåler kirken reallønnsvekst?
Vårens viktigste konferanse: Tåler kirken reallønnsvekst?
Hovedtariffoppgjør, trakassering/varsling/likestilling, personvern og ny trossamfunnslov står på programmet under vårens...
«Den besværlige likebehandlingen»
«Den besværlige likebehandlingen»
Både Den norske kirke og de andre aktørene vil tape dersom en formalistisk forståelse av likebehandling får skygge for alle andre hensyn,...
Sarpsborg får landets andre solcellekirke
Sarpsborg får landets andre solcellekirke
Rådmannens advarsel mot å velge den dyreste løsningen ble ikke hørt. Et enstemmig formannskap vedtok å legge solceller på taket av Sarpsborg...
Bekrefter kirkens ønske om delt finansiering og solid lovregulering
Bekrefter kirkens ønske om delt finansiering og solid lovregulering
Kulturdepartementets oppsummering av høringen om ny trossamfunnslov viser at Den norske kirkes lokale organer ønsker videreført at både kommune...
En seier for det livssynsåpne samfunn
En seier for det livssynsåpne samfunn
OL-prestene er tilbake etter 18 års fravær. Deres tilstedeværelse har viktig symbolbetydning, uavhengig av hvor mye tilbudet blir brukt.
Lyst på stipend? Søk innen 1. april!
Lyst på stipend? Søk innen 1. april!
Stipendsesongen er her! Vårens utlysninger inkluderer særskilte stipender til kirkemusikere, undervisningsmedarbeidere og...
Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner
Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner
De fleste fellesrådene i Den norske kirke har varslingsrutiner som helt eller delvis tilfredsstiller de nye kravene i arbeidsmiljøloven. Mange...
Skal hjelpe fellesrådene med å finne sammen
Skal hjelpe fellesrådene med å finne sammen
Fram mot 2020 skal 121 kirkelige fellesråd bli til 47. KAs sammenslåingsrådgivere Stina Hansteen Solhøy og Pål Arne Winsnes står klare til å...
...

Powered by Cornerstone