Den nye hovedtariffavtalen er godkjent

2018-08-16

Nyheter

KA deltok i høring om kirkebudsjettet i Stortingets kulturkomité
KA deltok i høring om kirkebudsjettet i Stortingets kulturkomité
Se opptak av høringen her.
Tar troen helt ned på kirkegulvet
Tar troen helt ned på kirkegulvet
«Kirkeskipet» i Lademoen er tildelt Trosopplæringsprisen 2018. «Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres...
Unison komité-kritikk av kirkebudsjettet
Unison komité-kritikk av kirkebudsjettet
Misnøyen med kirkedelen av statsbudsjettet var samstemt da fire medlemmer av kulturkomiteen stilte til frokostmøte på Kirkens hus. Til og med...
KA på besøk hos kulturministeren
KA på besøk hos kulturministeren
Tirsdag var Marit Halvorsen Hougsnæs og resten av KAs ledergruppe i møte med Trine Skei Grande for å gi innspill til ny trossamfunnslov og...
KAs foreløpige vurdering av kirkeordningsforslaget
KAs foreløpige vurdering av kirkeordningsforslaget
Avdelingsdirektør Øystein Dahle har gått gjennom utkastet til ny kirkeordning og gjort en foreløpig vurdering.
Årets viktigste møteplass for ledere i kirken
Årets viktigste møteplass for ledere i kirken
Organisasjonspsykolog Steinar Bjartveit, domkantor Gro Bergrabb, festivalsjef Petter Myhr og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er blant dem...
Klimaendringene truer kirkene våre
Klimaendringene truer kirkene våre
Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom gjør at arbeidet må intensiveres. Det...
«Stadig bedre» på stormønstring for trosopplærere
«Stadig bedre» på stormønstring for trosopplærere
Helene Horsfjord og Pål Arne Winsnes fra KA var på Trosopplæringskonferansen for å informere om «Stadig bedre», en tenkning og arbeidsmåte...
Glad for at regjeringen følger opp kirkedemokratiet
Glad for at regjeringen følger opp kirkedemokratiet
Den norske kirke får 69 millioner til gjennomføring av kirkevalg i 2019. KA er kritisk til at Kirkerådet samtidig forventes å doble sine...
Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker
Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker
Etter kulturministerens sterke signaler i sommer, forventet KA at stortingsvedtaket om et løft for middelalderkirkene ville bli fulgt opp i...
Vil jobbe for fortsatt tilskudd til KABB
Vil jobbe for fortsatt tilskudd til KABB
Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet på drøyt tre millioner til organisasjonen Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. KA er kritisk.
Gjennomfører høring om ny kirkeordning i høst
Gjennomfører høring om ny kirkeordning i høst
Kirkerådet har nå sendt forslag til ny kirkeordning på høring med frist 15. desember. «Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer...
Faktisk helt feil: Kirken innfører ikke prestasjonslønn
Faktisk helt feil: Kirken innfører ikke prestasjonslønn
Lokal lønnsdannelse for ledere i Den norske kirke er ikke noe nytt. Hvis Presteforeningen er bekymret for at ledere skal bli målt på «oppnådde...
Enighet på kirkelig sektor: – Ett skritt nærmere harmonisert avtaleverk
Enighet på kirkelig sektor: – Ett skritt nærmere harmonisert avtaleverk
Halvannen time på overtid ble KA og fagforeningene i Den norske kirke enige om ny hovedtariffavtale. – Det er grunn til å glede seg over at...
Slipper å søke om folkeregistertilgang
Slipper å søke om folkeregistertilgang
Fellesråd med ansvar for gravferdsforvaltning får automatisk videreført tilgangen til taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret etter 1....
Hvem fortjener pris for sikring av kirkebygg?
Hvem fortjener pris for sikring av kirkebygg?
For tredje gang deler KA og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.
Halverte kirkens strømutgifter og utslipp med bergvarme
Halverte kirkens strømutgifter og utslipp med bergvarme
Bergvarmeprosjekt i Risør kirke ga bedre økonomi, bedre klimaavtrykk og bedre bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst.
Advarer mot fakturaer fra safarijobb.com
Advarer mot fakturaer fra safarijobb.com
Karmøy kirkelige fellesråd fikk tilsendt faktura på 9.990 kroner for stillingsannonse som ikke eksisterte og som de ikke hadde bestilt. KA ber...
...

Powered by Cornerstone