Sentrale særavtaler med felles veiledninger for KAs tariffområde 01.01.2021 - 31.12.2022

Dette heftet inneholder alle de sentrale særavtalene for KAs tariffområde for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2022. Avtalene er reforhandlet fra 01.01.2023, og legges ut så snart KA og fagforeningene har fullført det redaksjonelle arbeidet. Endringer fra forrige periode kan leses her.

Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke, som ligger bakerst i heftet, er utdatert. Oppdatert versjon finnes her.

Del 1 i heftet inneholder avtalene. Alle avtalene gjelder for hele tariffområdet, bortsett fra følgende avtaler. Særavtale for barnehager – Oslo er en egen særavtale for barnehager kun for KAs medlemmer innenfor Oslo kommune. Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger gjelder for hele resten av landet. Arbeidstidsavtalen for prester og lederavtalen for proster m.fl. gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke.

Del 2 inneholder utdrag av «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» (Statens reiseregulativ.) Se den til enhver tid gjeldende avtale på regjeringen.no. 

Del 3 inneholder felles veiledninger til fem av avtalene; Særavtale om reiseregulativet, om arbeidstøy, for kirkelige stillinger, for arbeidstidsavtalen for prester og for lederavtalen for proster m.fl.. Veiledningene er utarbeidet av de sentrale partene i samarbeid, og er utrykk for en felles forståelse og rådgivning for anvendelse av avtalene. Veiledningene er likevel ikke å forstå som en del av særavtalene, jf. Hovedavtalen §§ 1-3 og 5.

Som vedlegg er det tatt inn en oversikt over hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er parter i de enkelte avtalene på tidspunkt for revisjonen. Endring i partsforholdet vil bli varslet gjennom rundskriv.

Eventuelle endringer i avtalene i løpet av avtaleperioden blir orientert om i rundskriv.


Mars 2021
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

LES/LAST NED AVTALEN HER:

Sentrale særavtaler 01.01.2021 - 31.12.2022
Oppdatert november 2022: Særavtale om pensjonsordninger i Den norske kirke 01.01.2022 - 31.12.2023 (erstatter tilsvarende i dokumentet over)

 

 

Powered by Cornerstone