KAs digitaliseringsarbeid

Landsrådet, KAs øverste organ, vedtok i 2021 at KA skal «understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på å ivareta lokalkirkelige behov». Arbeidet handler om å utvikle fellesløsninger som fellesrådene kan velge å slutte seg til. 

KA er nå i gang med å følge opp og bidra i digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke. Dette skjer på flere fagområder, men foreløpig særskilt for LPR (lønn, personal og regnskap), gravplassadministrasjon og kirkebygg/eiendom. For disse fagområdene har KA en ressurs som produkteier. Produkteier har daglig og operativt ansvar for oppfølging.

I tillegg sitter administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i digitaliseringsstyret.

KA er også systemeier for områdene gravplassadministrasjon og kirkebygg. KA har ansvar for å administrere digitaliseringsavgiften som fellesrådene betaler inn. Digitaliseringsstrategien og samstyringsmodellen for Dnk ligger til grunn og er utgangspunkt for KA sitt arbeid. Informasjon om digitaliseringsstrategien og samstyringsmodellen finner du her.

Powered by Cornerstone