Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer, men det kan også være et bilder, lydopptak, fingeravtrykk, irismønster og hodeform (kilde: Datatilsynet).

I juli 2018 trådte EUs personvernforordning (GDPR) i kraft som en del av norsk lov.

I dette rundskrivet fra KA omtales de viktigste reglene som er relevant for våre medlemmer. Se også vedlegget til rundskrivet for utfyllende informasjon.

Powered by Cornerstone