Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer, men det kan også være et bilder, lydopptak, fingeravtrykk, irismønster og hodeform (kilde: Datatilsynet).

I juli 2018 trådte EUs personvernforordning (GDPR) i kraft som en del av norsk lov. I dette rundskrivet omtales de viktigste reglene som er relevant for KAs medlemmer.

Powered by Cornerstone