Ressurser for medlemmer av kirkelig fellesråd

Ressurser for medlemmer av kirkelig fellesråd

Denne seksjonen inneholder fagstoff kategorisert ut ifra disposisjonen som blir brukt fellesrådskursene vinteren 2020. I menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på en telefon) finner du en kort tekst til hvert tema, samt linker til ytterligere ressursmateriale. De mest sentrale lovene er lov om tros- og livssynssamfunn (trådte i kraft 1. januar 2021) og gravplassloven.

Powered by Cornerstone