Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag er et rådgivende nettverk innenfor KA-strukturen der alle landets kirkeverger er medlemmer.

NKVL skal aktivt bidra til å utvikle god ledelse og administrasjon i den lokale kirke gjennom nettverksbygging og kompetanseutvikling. NKVL har primært sin oppgave på lokalt og regionalt plan, men skal også brukes av KA i arbeidsgrupper m.v. Les vedtektene her.

Alle kirkeverger / daglige ledere for fellesråd tilsluttet KA er medlemmer av NKVL. I dag vil det i praksis si samtlige kirkeverger / daglige ledere i de kirkelige fellesrådene.

Regionallag

I hvert av de elleve bispedømmene i Den norske kirke er det et eget regionallag av NKVL. Disse regionallagene har egne årsmøter der de blant annet velger styre bestående av tre personer.

Styret i NKVL

Styrelederne i regionallagene utgjør styret i Norges kirkevergelag:

KA ivaretar sekretariatsfunksjonene for styret i NKVL.

Powered by Cornerstone