Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag er et rådgivende nettverk innenfor KA-strukturen der alle landets kirkeverger er medlemmer.

NKVL skal aktivt bidra til å utvikle god ledelse og administrasjon i den lokale kirke gjennom nettverksbygging og kompetanseutvikling. NKVL har primært sin oppgave på lokalt og regionalt plan, men skal også brukes av KA i arbeidsgrupper m.v. Les vedtektene her.

Alle kirkeverger / daglige ledere for fellesråd tilsluttet KA er medlemmer av NKVL. I dag vil det i praksis si samtlige kirkeverger / daglige ledere i de kirkelige fellesrådene.

Regionallag

I hvert av de elleve bispedømmene i Den norske kirke er det et eget regionallag av NKVL. Disse regionallagene har egne årsmøter der de blant annet velger styre bestående av tre personer.

Styret i NKVL

Styrelederne i regionallagene utgjør styret i Norges kirkevergelag:

 • Borg: Bård Andreas Bårdsen, Moss (tlf. 901 89 901) - styreleder i NKVL (bilder på flickr)
 • Sør-Hålogaland: Valborg Seljevoll Fagereng, Rødøy (tlf. 915 45 995) - nestleder i NKVL
 • Agder og Telemark: Alexander Paul, Grimstad (tlf. 971 69 727)
 • Stavanger: Andreas Eidsaa jr., Sandnes (tlf. 404 13 500) 
 • Bjørgvin: Annlaug Børve, Øygarden (tlf. 473 04 530)
 • Hamar: Tore Ellefsen, Grue (tlf. 977 31 500)
 • Møre: Christfried Kaul, Ulstein (tlf. 916 96 820)
 • Nidaros: Kjell Inge Nordgård, Trondheim (tlf. 905 41 832)
 • Nord-Hålogaland: Michael Møller-Davidsen, Vadsø (tlf. 469 28 384)
 • Oslo: John Grimsby, Asker (tlf. 415 19 365)
 • Tunsberg: Svein Askekjær, Drammen (tlf. 468 06 446)

KA ivaretar sekretariatsfunksjonene for styret i NKVL.

Powered by Cornerstone