Samarbeidsprosjekter kan få penger og gratis rådgivning

F.v. Jørund Østland Midttun (Kirkerådet), Inger Helén Nygård (Kirkerådet), Jens A. Bjelland (KA) og Øystein Dahle (KA). Foto: Kirkerådet
Publisert: 15/01/2024
Kirkelige fellesråd som vil samarbeide, eller fellesråd og bispedømmer som ønsker samarbeid, kan nå søke midler hos Kirkerådet og få gratis veiledning fra KA.

I 2024 legges det til rette for mer lokal organisasjonsutvikling i Den norske kirke. Kirkerådet har etablert en tilskuddsordning med søknadsfrist 2. februar.

– Vi tar gjerne imot litt uferdige søknader, så kan vi veilede søkerne om hvordan prosjektet kan utformes, sier fagdirektør i Kirkerådet, Inger Helén Nygård.

En annen del av Kirkerådets tilrettelegging for mer samarbeid i lokalkirken, er at Kirkerådet dekker rådgivning fra KA til prosjekter om enten sammenslåing eller samarbeid.

– Vi i KA står parate med et stort team av rådgivere innen organisering, juss, økonomi, kirkebygg, gravplass og ledelse, og ser fram til å bruke mye tid på dette i 2024, sier direktør i avdeling for politikk, ledelse og innovasjon, Jens A. Bjelland.

Sammen med fagdirektør Øystein Dahle sitter Bjelland i en samordningsgruppe som Kirkerådet og KA har opprettet for å tilrettelegge for lokalt kirkelig samarbeid i 2024. Fra Kirkerådet sitter fagdirektør Nygård og seniorrådgiver Jørund Østland Midttun.

– Vi håper på å motta mange søknader. Mulighetene er store for mer samarbeid innen alt fra byggforvaltning, HMS, etter- og videreutdanning, til felles administrative tjenester og trosopplæring. Det er også mulig å få støtte til sammenslåing av fellesråd, eller av samarbeid mellom fellesråd og bispedømmeråd. Her må man stikke hodene sammen lokalt, sier Bjelland.

Har du spørsmål til hvordan KA kan bistå omkring dette – ta kontakt!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone