Høring på Stortinget: – Lytt særlig til lokalkirken

Marit Halvorsen Hougsnæs og Øystein Dahle fra KA under høringen på Stortinget 12. desember 2019. Foto: Skjermdump fra stortinget.no
Publisert: 12/12/2019
KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.

12. desember var det åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om forslaget til nov om tros- og livssynssamfunn. Administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs, holdt dette innlegget. (Du kan se innlegget i opptak her.)

De siste ukene har jeg gledet meg over å lese hva norske partiledere skriver om tro, religion og kirke i avisa Vårt land. Innleggene gir håp om at det vil være mulig å samle bred politisk tilslutning til en ny, felles og framtidsrettet tros- og livssynspolitikk.

Som arbeidsgiverorganisasjon for alle de mer enn 500 arbeidsgiverne Den norske kirke består av, har vi også funnet mye positivt i regjeringens lovforslag.

Vi mener samtidig av regjeringen har gått for langt i deregulering av Den norske kirke. Det rammer kirken på lokalt plan. Vi utfordrer komiteen til å lytte ekstra godt til signalene fra kirkens grunnplan ved behandlingen av lovforslaget:

1. Det er særlig forslaget om å oppheve lovreguleringen av kirkelig fellesråd som skaper uro. Presiseringen i dagens lov av fellesrådenes ansvar, har gjennom snart 25 år hatt stor betydning. Viktige ansvarsforhold blant annet etter arbeidsmiljøloven er tydeliggjort, og dermed også rettighetene for et stort flertall av kirkens nærmere 8000 arbeidstakere. Lovreguleringen har også stor betydning for forholdet mellom kirke og kommune.

Deregulering på dette området vil ikke bidra til forenkling, men til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter. Vi vil anmode Stortinget om å videreføre en lignende bestemmelse i ny lov og viser til oversendte notater for nærmere begrunnelse.

2. Når det gjelder økonomi, er det bred kirkelig tilslutning til ordningen med fortsatt delt finansiering. Båndene mellom kirke og kommune har dype røtter. Utformingen av ordningen er likevel gjort mindre forpliktende enn i dag. Det vil gjøre lokalkirkens budsjettarbeid vanskeligere og samsvarer heller ikke med regjeringens løfte om uendret offentlig finansieringsansvar ved tilslutning til regjeringens forslag om ny OVF-løsning jamfør Stortingsmelding 29 (2018-2019).

3. Til sist er det viktig at kirken lokalt får beholde retten til å forhandle dersom en kommune ønsker å overta gravferdsmyndigheten.

Så er det førjulstid. Det pusses lysestaker og lysekroner, det øves på julesanger og forberedes storinnrykk i kirkene over hele landet.

Det hviler først og fremst på kirken lokalt å sørge for en åpen, tilgjengelig og nærværende kirke for folk flest.

Jeg gjentar derfor henstillingen til Stortinget om å lytte særlig til lokalkirkens behov ved behandlingen av det fremlagte lovforslag.

Takk for oppmerksomheten.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone