Nå kan frivilligheten søke om strømstøtte for oktober-desember 2022

Havglimt leirsted i Høvåg drives av frivillige medarbeidere. Økningen i strømprisen har vært en stor utfordring for det NMS-eide leirstedet. Foto: Andreas Dirdal Kydland
Publisert: 18/01/2023
Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, samt frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke.

Onsdag åpnet Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsportalen der frivillige lag og organisasjoner kan søke om strømstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Ordningen innebærer dekning av 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Søknadsfrist er onsdag 15. februar klokken 13.00.

Ordningen gjelder for virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret. Også virksomheter der «eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret» kan søke.

I tillegg gjelder ordningen for virksomheter som «hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten». Her er «frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats» eksplisitt omtalt.

Les mer om kriteriene og ordningen her.

For kirkebygg tilhørende Den norske kirke finnes det per i dag ingen strømstøtteordning. Regjeringens midlertidige ordning gjaldt for november og desember 2022 og var et tiltak for å unngå stengte kirkebygg i advent og jul.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone