Kirkedemokratiet fyller 100 år. Bli med på feiringen!

Noen av deltakerne på seminaret, bak f.v. Marit Halvorsen Hougsnæs, Olav Fykse Tveit, Hege Hovland Malterud og Hallgeir Elstad. Foran f.v. Ellen Wisløff, Kjetil Bye, Kristin Gunleiksrud Raaum og Anstein Norheim.
Publisert: 03/12/2020
3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene. KA feirer med digitalt jubileumsseminar.

– Lovfestingen av menighetsrådene var et gjennombrudd, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

3. desember er det 100 år siden menighetsrådene, samt mulighet for etablering av kirkelig fellesråd, ble lovfestet.

– Ved at alle døpte medlemmer fikk mulighet til å stemme og selv stille til valg til kirkens egne styringsorganer, fikk Den norske kirke et enda tydeligere preg som folkekirke. Få andre kirker i verden gir sine alminnelige medlemmer en så sterk reell innflytelse, sier hun.

Digital jubileumsfeiring

Gjennom hundre år er mangfoldige tusen medlemmer valgt inn i menighetsråd og etter hvert fellesråd, bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet – senest ved valget i 2019.

KAs jubileumsseminar er i form av en video som du kan se i videovinduet (videoen blir tilgjengelig kl. 0830.). Her får du både tilbakeblikk på historien og et blikk på demokratiets plass i Den norske kirke i dag. Headliner er professor i kirkehistorie, Hallgeir Elstad, som skal snakke om opptakten til og kjernen i menighetsrådsloven.

Videoen kan ses når som helst

For øvrig deltar KAs styreleder Hege Hovland Malterud, Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, preses Olav Fykse Tveit, fellesråds- og menighetsrådsleder Ellen Wisløff i Færder og flere andre menighetsrådsledere fra hele landet.

Seminaret avsluttes av KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Videoen blir liggende tilgjengelig og kan ses når som helst etter publiseringstidspunktet.

Ny håndbok for rådsledere

KAs jubileumsgave til alle rådsledere er en ny håndbok, tilgjengelig som nettressurs. Boka går dypere inn i sentrale rådslederspørsmål enn det andre fagstoffet på ka.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone