Kirkerådet jobber videre med kirkelig organisering

Kirkerådet fotografert under Kirkemøtet høsten 2020. Foto: Ole Martin Wold/Kirkerådet/CC BY-ND 2.0
Publisert: 01/06/2022
Kirkerådet klarte ikke å samle seg om én arbeidsgivermodell. En tredje modell skal tegnes ut før rådets møte 24. juni.

Etter høringsrunden i høst landet Kirkerådets administrasjon på å anbefale en arbeidsgiverorganisering for Den norske kirke med utgangspunkt i soknet. Dette lå i sakspapirene til Kirkerådets møte 30. og 31. mai.

Alternativet til sokneforankret modell var en modell der alle ansettes i rettssubjektet Den norske kirke (nasjonalt).

Tre modeller til neste møte

I sakspapirene skrev Kirkerådets administrasjon at «begge modellene har hver sine styrker og svakheter, og de er utformet med kompenserende tiltak som vil kunne bøte på det som vurderes som negative aspekter, og forsterke det som oppfattes som positive elementer».

Etter drøftingen i rådet konkluderte Kristin Gunleiksrud Raaum, som både er leder for rådet og saksordfører for kirkelig organisering, at det ikke ville bli mulig å samle medlemmene om én av modellene.

Rådet vedtok å be administrasjonen jobbe videre med både modell 1 (forankring i soknet) og modell 2 (forankring nasjonalt), om å «fortsette uttegningen av modelluavhengige elementer» og om å om å «tegne ut en modell 3».

– Bedre og mer sammenhengende ledelse

Raaum advarte mot å bruke rekrutteringsutfordringene som et argument i debatten om arbeidsgivermodell.

– Vi vet ikke noe om hvordan den ene eller andre modellen vil slå når det gjelder rekruttering, fastslo hun.

Hun understreket imidlertid behovet for bedre og mer sammenhengende ledelse – og at dette er et mål det er bred enighet om.

– Det må vi må få til uansett, for det opplever jeg er noe av svakheten ved vår organisering i dag, sa kirkerådslederen.

Kirkemøtet bestemmer

Kirkerådet skal behandle saken igjen i sitt møte 24. juni. Planen er at Kirkemøtet i september skal fatte en prinsippbeslutning om hvordan arbeidsgiveransvaret skal være organisert.

Det tas sikte på at Kirkemøtet i 2023, etter høring, skal behandle de mer detaljerte reglene for nyorganisering.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone