KIRKEMØTET 2022:

– Møtte en interessert og lyttende komité

F.v. avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr, administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord. Foto: KA
Publisert: 22/09/2022
KA deltok på komitéhøring om kirkelig organisering i Trondheim.

– Vi møtte en lyttende og interessert komité som stilte mange gode og viktige oppfølgingsspørsmål. Håpet er at vi kan være med på å belyse saken på en konstruktiv måte fram mot et best mulig vedtak, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Sammen med avdelingsdirektørene Marit Brandt Lågøyr og Ingrid B. Tenfjord deltok hun onsdag formiddag på høring i komité D, som skal jobbe med saken om kirkelig organisering og legge fram vedtaksforslag for Kirkemøtet.

Skal gjøre intensjonsvedtak

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ og er samlet i Trondheim fra 22. til 26. september. Organisering av arbeidsgiveransvaret i kirken har vært oppe til debatt og behandling en rekke ganger. Målet er at Kirkemøtet i år skal gjøre et intensjonsvedtak om veien videre.

Etter Kirkerådets behandlinger tidligere i år, er innstillingen til vedtak nå følgende: «Kirkemøtet går inn for modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene.»

Denne modellen ble bestilt av det valgte Kirkerådet før sommeren, da medlemmene ikke klarte å samle seg om en av de andre to hovedmodellene – lokal forankring (modell 1) eller sentral forankring (modell 2).

Grunnprinsippene i den norske modellen

I notatet som komiteen fikk overlevert under høringen foreslår KA flere endringer og tillegg i forslaget til vedtak fra Kirkerådet. Ett av dem er et nytt punkt 1: «Den norske kirke vil, som landets folkekirke, fortsatt organisere seg i tråd med grunnprinsippene i den norske arbeidslivsmodellen».

– Som vi skriver i Vårt Land sammen med Fagforbundet, Delta og Creo: «Kirken må vedta en organisering som bygger på grunnprinsippene i norsk arbeidsliv – i takt med samfunnsutviklingen og i tråd med den norske modellen. Det er viktig for folks tillit til kirken, og for at kirkelige arbeidsplasser blir attraktive for ulike yrkesgrupper.» Dette må ligge til grunn i det videre arbeidet med organisering av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke, uavhengig av detaljene i det endelige vedtaket i Kirkemøtet, sier KAs administrerende direktør.

Mer om kirkelig organisering:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone