HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

Anne Cecilie Andresen er forhandlingssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Foto: KA
Publisert: 01/11/2022
KA og fagforeningene ble tirsdag enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.

– Vi er glade for å være i mål også med denne hovedtariffavtalen. Forhandlingene har vært konstruktive og ble ført i en god tone, sier forhandlingssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Anne Cecilie Andresen.

Tirsdag ble det forhandlet om den såkalte organisasjonsavtalen. Denne gjelder de av KAs medlemsvirksomheter som ikke er virksomheter i Den norske kirke. Årets lønnsoppgjør for sistnevnte ble avsluttet med enighet lørdag morgen.

Se detaljene i det endelige resultatet her

Pott til lokale forhandlinger

Lønnsrammen for organisasjonsoppgjøret er på 3,84 prosent, det samme som for kirkeoppgjøret og offentlig sektor. Av lønnsrammen er 1,0 prosent satt av til lokale forhandlinger, som skal gjennomføres før nyttår.

Forutsatt at både virksomhetene og fagforeningene godtar forhandlingsresultatet, blir det arrangert nettkurs i lokale forhandlinger for arbeidsgiverrepresentanter (daglige ledere) 11. november kl. 10.00.

Skal videreutvikle tariffområdet

Av protokollen fremgår det at partene er enige om å opprette en uformell dialoggruppe som skal møtes to ganger i året for å diskutere videreutvikling av tariffområdet for organisasjonsmedlemmer.

Resultatet av forhandlingene vil bli sendt på uravstemning til de berørte virksomhetene med svarfrist 10. november.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone