SÆRAVTALEFORHANDLINGER:

Enige om grønnere reiseregulativ

Du grønne, glitrende... særavtale om reiseregulativet på KA-sektoren. Forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen kan konstatere at åtte sentrale særavtaler er ferdig forhandlet denne uken. Foto: KA
Publisert: 15/12/2022
Alle særavtalene på KA-sektoren er nå ferdig reforhandlet.

Oppdatering 9. januar 2023: Rundskriv 2/2023: Endringer i sentrale særavtaler

– Vi er glade for å være i mål, og vi er særlig fornøyde med at særavtale om reiseregulativet har fått en grønnere profil. Det er i tråd med føringene i hovedavtalen som vi ble enige om for ganske nøyaktig ett år siden, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen.

KA-sektoren har ni sentrale særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen på ulike områder:

  • Særavtale om reiseregulativet
  • Særavtale om arbeidstøy
  • Særavtale for ledere
  • Særavtale om kirkelige stillinger
  • Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger
  • Særavtale for barnehager – Oslo
  • Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Dnk (arbeidstidsavtalen)
  • Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Dnk
  • Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke

De åtte første av disse er reforhandlet denne uken. Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke ble reforhandlet i fjor.

«Ansvar for å verne om skaperverket»

«Partene erkjenner at verden er i en klimakrise som krever handling på alle nivåer i samfunnet. Dette gjelder også for arbeidslivet. Partene ser det som sitt felles ansvar for å verne om skaperverket og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner», heter det i formålsbestemmelsen i hovedavtalen på KA-sektoren. Dette forplikter partene på utformingen av det øvrige avtaleverket.

Anne Cecilie Andresen i KA trekker fram at som et bidrag til å nå målene i hovedavtalen, gir den nye særavtalen om reiseregulativet rom lokalt for å øke kilometergodtgjørelsen for ikke-fossile transportformer ut over statens satser: «Det åpnes for at det ved lokal enighet kan avtales høyere satser for ikke-fossile motoriserte kjøretøy og for ikke-motoriserte kjøretøy.»

Forslag til lokale tiltak

Det åpnes også for lokale avtaler om «Høyere passasjertillegg for å motivere til økt samkjøring». Dette gjelder uansett hva slags drivstoff bilen går på.

– Veilederen til særavtalen kommer til å inneholde en rekke forslag til lokale tiltak, blant annet om tilgang til elbil-lader, sykkelparkering og andre grep for å redusere klimagassutslippene fra transport i arbeidshverdagen, sier Andresen.

Den årlige godtgjørelsen for å stille egen bil til disposisjon i jobben økes med 1.000 kroner til 15.300 kroner, i tråd med enigheten om å følge kommunal sektor på dette punktet.

Økt betaling for arbeid på leir

Fra de andre særavtalene kan det nevnes at satsen tilleggslønn for arbeid på leir økes fra 820 til 900 kroner per døgn fra og med det åttende leirdøgnet.

De nye særavtalene gjelder fra 1. januar 2023 og varer i utgangspunktet i to år, men kan sies opp etter ett.

Det er styret i KA som formelt vedtar de nye særavtalene på KAs vegne. Saken vil bli behandlet i et digitalt styremøte i løpet av de nærmeste dagene.

Nye særavtaler vil bli lagt ut på nyåret. Alle endringer framgår av tilbudene som er lagt ut i margen (på større skjermer) eller i bunnen av saken (på telefon/nettbrett) under "Relaterte dokumenter".

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone