HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

KAs styre 2020-2022. Foto: KA
Publisert: 27/09/2022
KAs forhandlingsmandat vedtas av styret etter grundig involvering av medlemsvirksomhetene.

KA er en medlemsstyrt organisasjon der styret utgår fra landsrådet (generalforsamlingen), som igjen utgår fra virksomhetene. Det er derfor styret som vedtar forhandlingsmandat før de årlige lønnsoppgjørene.

Før dette arrangeres konferanser der arbeidsgiverrepresentanter for alle KAs medlemsvirksomheter kan komme med innspill og ønsker etter en gjennomgang av den tariffpolitiske situasjonen. Gjennomgangen er basert på et notat (tariffnotat) som er sendt ut på forhånd og som munner ut i konkrete spørsmål som alle virksomhetene blir bedt om å besvare i et skjema.

Med utgangspunkt i den overordnede situasjonen i norsk økonomi og med henblikk på frontfag og rammen for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, utarbeides forslag til forhandlingsmandat på bakgrunn av medlemsvirksomhetenes ønsker. Sekretariatet legger dette fram for styret, som gjør endelig vedtak.

LES MER: Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør

Følg hovedtariffoppgjøret 2022 her

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone