Enighet i hovedtariffoppgjøret for organisasjonene

Spesialrådgiver Mona Charlotte Sjødal ledet forhandlingene fra KAs side. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: KA
Publisert: 22/01/2021
Hovedtariffoppgjøret for organisasjoner som er medlemmer i KA, er på linje med resultatet fra hovedoppgjøret i Den norske kirke og frontfaget.

– Vi er enige om et resultat som ligger innenfor en økonomisk forsvarlig ramme og som er i tråd med oppgjøret i Den norske kirke, sier spesialrådgiver Mona Charlotte Sjødal, som ledet forhandlingene fra KAs side.

Fredag formiddag kom partene til enighet på den delen av KAs tariffområde som gjelder virksomheter utenfor Den norske kirke, vanligvis omtalt som KAs organisasjonsmedlemmer. Dette er K-stud, IKO, IKO-forlag-et, KIFO, Frivillighetssentralen i Vestby, Hekta, Kirkepartner, Kirkelig ressurssenter og Norske kirkeakademier.

I tråd med frontfagsrammen

De berørte arbeidstakerorganisasjonene på denne delen av KAs tariffområde er Forskerforbundet, Fagforbundet, Presteforeningen, Kufo, Parat, Delta, Utdanningsforbundet, Samfunnsviterne og Akademikerforbundet.

Resultatet er i henhold til KAs tilbud 1. Tilleggene og justeringene av garantilønn og stillinger uten fastsatt garantilønn, samt avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitvalgt er tilsvarende det som ble avtalt for fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke og i henhold til frontfaget.

Sendes på uravstemning

Forslag sendes på uravstemning til KAs medlemmer om kort tid. Resultatet skal også godkjennes av fagforeningene i henhold til deres rutiner. Svarfrist er satt til 1. februar. KA vil straks etter fristen, og forutsatt godkjenning, sende ut rundskriv om iverksetting.

Spørsmål kan rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone