Streiken er over: Et viktig skritt nærmere et skreddersydd kirkelig lønnssystem

F.v. avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord, administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og fungerende forhandlingsleder Mona Charlotte Sjødal. Foto: KA
Publisert: 11/01/2021
Partene er enige om målsettingen om et felles lønnssystem for alle ansatte i Den norske kirke.

Enigheten kom natt til mandag klokken 04.30 etter at partene møttes hos Riksmekleren søndag klokken 12.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge: Én kirke, ett lønnssystem. Meklingsresultatet innebærer et viktig skritt i retning av et skreddersydd lønnssystem for Den norske kirke som tar egenarten ved kirkelig sektor på alvor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Våren 2008 gikk startskuddet for fristillingen mellom stat og kirke. 1. januar 2017 ble den statlige delen av Den norske kirke overdratt fra staten som arbeidsgiver til rettssubjektet Den norske kirke som samtidig meldte seg inn i KA. Siden den gang har KAs tariffavtale for Den norske kirke operert med to ulike lønnssystemer og tilleggslønnsordninger.

Rekrutterende og bærekraftig lønnssystem

– Arbeidet med harmonisering har allerede pågått over flere år og har vist seg å være komplisert. Nå som streiken er over, vil vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene gjenoppta arbeidet med å utvikle et framtidig kirkelig lønnssystem som både kan fungere rekrutterende og samtidig være økonomisk bærekraftig, sier avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord.

Enigheten som ble oppnådd hos Riksmekleren natt til mandag innebærer at alle kirkelig ansatte etter hvert skal over på samme tilleggslønnssatser.

– Partene anerkjenner at helg, høytid og kveld er en del av den normale arbeidsrytmen for kirkelig ansatte over hele landet, og er en forutsetning for en levende folkekirke, sier Tenfjord.

Skal innplassere prestene i KAs kompetansebaserte lønnssystem

De nye tilleggslønnsatsene blir en del av hovedtariffoppgjøret i 2022. Et partssammensatt utvalg skal utarbeide forslag før oppgjøret. Dersom det ikke oppnås enighet der, skal nytt tilleggslønnssystem fastsettes av en sentral nemnd med representanter fra begge parter og en nøytral leder.

I tillegg skal et partssammensatt utvalg foreslå tilpasninger i det eksisterende, kompetansebaserte lønnssystemet på KA-sektoren, med særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av prestene, som fortsatt har det samme lønnssystemet som de hadde i staten.

Mediehenvendelser kan rettes til Trygve W. Jordheim (tlf. 970 71 856).

 

FAKTA: Meklingsresultatet

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret er 1,7 prosent. Det gis kronetillegg på mellom 1.400 og 1.800 kroner til fellesrådstilsatte i lønnsgrupper, og 0,3 prosents tillegg til de unormerte. For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke gis et tillegg til alle på 0,2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.
  • Alle ansatte i Den norske kirke skal over på samme tilleggslønnssatser. Et partssammensatt utvalg skal jobbe med innretningen av dette frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022. En sentral nemnd skal avgjøre spørsmålet dersom partene ikke kommer til enighet om et felles system i forhandlingene.
  • Et partssammensatt utvalg skal foreslå tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren, med særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av prestene, frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.
  • De fem laveste lønnsalternativene for kapellan, sokneprest og prostiprest tas permanent ut av bruk fra 1. mai 2021.
  • Det åpnes en egen lønnsgruppe for ansatte med krav om fire års utdanning pluss ett års nødvendig tilleggsutdanning (lønnsgruppe 4b).
  • 22 fagforeninger har partsforhold til KA. 10 av disse brøt forhandlingene i slutten av oktober, gikk ut i streik 12. desember og kom til enighet med KA natt til 11. januar. KA tar sikte på å forhandle ferdig med de resterende 12 fagforeningene snarest mulig. Deretter skal anbefalt resultat endelig godkjennes av alle fagforeningene og av KAs medlemmer. Først når uravstemningene er gjennomført med positivt utfall, kan resultatet iverksettes.

Streiken omfattet 58 medarbeidere i flere fellesråd, bispedømmer og Kirkerådet sentralt da den ble avsluttet.

Alt om hovedtariffoppgjøret 2020

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone